mobil bahis epoksi reรงine casino siteleri hoลŸgeldin bonusu veren siteler bonus veren siteler 1xbet giriลŸ Rulet casinoslotr.com 63bahisnow.com tipobet dinamobet marsbahis sekabet kolaybet melbetr.com https://casinoslotr.com/giris/ betgaranti betgaranti betpark kaรงak iddaa diyarbakฤฑr escort kayseri escort
ผู้บริหาร.สพม.อบอจ

ประกาศเจตจำนงสุจริต

ประกาศเจตจำนงสุจริต สพม.อบอจ
(ภาษาไทย)
ประกาศเจตจำนงสุจริต สพม.อบอจ
(ภาษาอังกฤษ)

ภารกิจผู้บริหาร

ข้อมูลพื้นฐาน สพม.อบอจ
  ประวัติ สพม.อบอจ
  อำนาจหน้าที่ สพม.อบอจ
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
  ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร
  แนวทางการพัฒนาการศึกษา
  โครงสร้าง สพม.อบอจ
  ข้อมูลการติดต่อ สพม.อบอจ
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ สพม.อบอจ
  บุคลากร สพม.อบอจ
  มาตรการภายใน สพม.อบอจ
  ก.ต.ป.น. สพม.อบอจ
กลุ่มงาน สพม.อบอจ
 กลุ่มอำนวยการ
 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
 กลุ่มนโยบายและแผน
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แผน/รายงานประจำปี
แผนการใช้งบประมาณ
ข้อมูลเขตสุจริต
 รายงาน
บริการข้อมูล
 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพม.อบอจ
 นโยบายและยุทธศาสตร์ ปี 2563
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา

ระบบงานอิเล็คทรอนิกส์ สพม.อบอจ

ระบบงานบริการ สพม.อบอจ


เพลงมารช์ VTR สพม.อบอจ

 

  


Facebook สพม.อบอจ

 
ประชาสัมพันธ์ภายนอก
 ๑๐ประเทศ ASEAN และเขตเศรษฐกิจ
  ส.บ.ม.ท.
  สารสนเทศจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด
 วิดิทัศน์จังหวัดอุบลราชธานี
  เส้นทางคมนาคม
  ห้องสภานักเรียน
  ห้องอาเซียนศึกษา
สำหรับสมาชิก
User:
Pass:


สมาชิก 112 คน
จำนวนผู้เข้าชม
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 2 คน
ตอนนี้สมาชิก 0 คน
สถิติวันนี้ 37,485 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 39,233 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 119,658 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 1,245,814 ครั้ง
เริ่ม 14 พฤษภาคม 2558

a a login 2
นายวิทยา ภูติรักษ์ ภูติรักษ์ login 0
ศราวุฒิ ขันเงิน login 38

ประกาศ ประชาสัมพันธ์

 

 
   วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรมมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับภูมิภาค ในรูปแบบออนไลน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี โพตส์โดย[ผู้ดูและระบบ]เปิด[6]เมื่อ 29พ.ย.64 อ่านต่อ..    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว๙(PA) และมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาและเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 พร้อมตรวจเยี่ยมโรงเรียน ณ โรงเรียนดอนมดแดงวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี เปิด[16]เมื่อ 25พ.ย.64 อ่านต่อ..
   วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายไตรรัตน์ โคสะสุผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาและเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี โพตส์โดย[ผู้ดูและระบบ]เปิด[18]เมื่อ 22พ.ย.64 อ่านต่อ..    วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. นายไตรรัตน์ โคสะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว๙(PA) และมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาและเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 พร้อมตรวจเยี่ยมโรงเรียน ณ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี เปิด[14]เมื่อ 22พ.ย.64 อ่านต่อ..
 
  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 29ก.ค.64 อ่าน(628) ผู้ดูและระบบ
  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เรื่อง การนำรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 22ก.ค.64 อ่าน(483) ผู้ดูและระบบ
  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ในจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ว่างและคาดว่าจะว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้น 30มิ.ย.64 อ่าน(639) ผู้ดูและระบบ
  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ว่างและคาดว่าจะว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้ 30มิ.ย.64 อ่าน(518) ผู้ดูและระบบ
  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เรื่อง การนำรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน พื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ส 25มิ.ย.64 อ่าน(485) ผู้ดูและระบบ
   
 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประชาสัมพันธ์โควตาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 16พ.ย.64 อ่าน(29) ผู้ดูและระบบ
  อพวช. ประชาสัมพันธ์งาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 16พ.ย.64 อ่าน(23) ผู้ดูและระบบ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนการศึกษาระดับปวส. สาขาวิชาจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจอาหารและภัตตาคาร รุ่นที่ 8 16พ.ย.64 อ่าน(22) ผู้ดูและระบบ
  รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2564 8พ.ย.64 อ่าน(88) ผู้ดูและระบบ
  ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ CRS เพื่อสังคม ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดีในต่างจังหวัด 8พ.ย.64 อ่าน(49) ผู้ดูและระบบ
   
 
   วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรมมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับภูมิภาค ในรูปแบบออนไลน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี โพตส์โดย[ผู้ดูและระบบ]เปิด[4]เมื่อ 29พ.ย.64 อ่านต่อ..    วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.20 น. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของสำนักงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เปิด[4]เมื่อ 29พ.ย.64 อ่านต่อ..
   วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสาวพรทิพย์ น้อยแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนางนิภาภร ชลการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีมอบเงินทุนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอย แก่ผู้ป่วยโควิด-19 และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โพตส์โดย[ผู้ดูและระบบ]เปิด[4]เมื่อ 29พ.ย.64 อ่านต่อ..    วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสมปอง บุระดำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางกฤษณา กฤตาคม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นำคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิด เปิด[15]เมื่อ 25พ.ย.64 อ่านต่อ..
   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ประธานกรรมการประเมิน นายชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เป็นกรรมการ นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นกรรมการและเลขานุการ และ นางสาวนันทพร เย็นใจ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อำนาจเจริญ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ รอง ผอ.สพท. จำนวน 8 ราย ณ ห้องนันทพันธ์ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โพตส์โดย[ผู้ดูและระบบ]เปิด[17]เมื่อ 25พ.ย.64 อ่านต่อ..    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกท่าน ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ เปิด[15]เมื่อ 24พ.ย.64 อ่านต่อ..
 
   วันที่ 27 มกราคม 2564 หน่วยตรวจสอบภายในและคณะให้คำแนะนำชี้แจงโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ณ โรงเรียนอ่างศิลา จังหวัดอุบลราชธานี โพตส์โดย[ผู้ดูและระบบ]เปิด[459]เมื่อ 28ม.ค.64 อ่านต่อ..    วันที่ 7 ตุลาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการสร้างชุมชนฯ ณ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เปิด[586]เมื่อ 15ต.ค.63 อ่านต่อ..
   เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 กลุ่มนโยบายและแผน ตรวจเยี่ยมเพื่อดูข้อมูลเบื้องต้นในการขอรับการสนับสนุนเงินงบอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี  โพตส์โดย[ประชาสัมพันธ์]เปิด[732]เมื่อ 22ก.ค.63 อ่านต่อ..    วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายสุพิชญ์ ลาลุน รองผู้อำนวยการ สพม.29 ร่วมกับคณะบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ตรวจติดตามอาคารและสิ่งก่อสร้าง ณ โรงเรียนนากระแซงศึกษา เปิด[620]เมื่อ 22ก.ค.63 อ่านต่อ..
 
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) 9ต.ค.63 อ่าน(1358) ประชาสัมพันธ์
  ร้อยรักถังดวงใจ สานสายใยน้อมจิตมุทิตา สพม.29 ปี 2563 25ก.ย.63 อ่าน(652) ประชาสัมพันธ์
  ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 6มี.ค.63 อ่าน(1463) ประชาสัมพันธ์
  คู่มือประเมิน ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 13พ.ย.62 อ่าน(1619) ประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร(คูปองครูู) ของหน่วยพัฒนาครู สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำนวน 8 หลักสูตร 12มิ.ย.61 อ่าน(2574) ศุภนันท์
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14 ก.ค. 2564 อ่าน(227)ผู้ดูและระบบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (IC3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ 14 ก.ค. 2564 อ่าน(191)ผู้ดูและระบบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (IC4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ค. 2564 อ่าน(195)ผู้ดูและระบบ
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มิ.ย. 2564 อ่าน(228)ผู้ดูและระบบ
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบความพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ค. 2564 อ่าน(207)ผู้ดูและระบบ
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤฤษ (ERIC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พ.ค. 2564 อ่าน(354)ผู้ดูและระบบ
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พ.ค. 2564 อ่าน(241)ผู้ดูและระบบ
ประกาศ สพม.29 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิงเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ค. 2563 อ่าน(646)ประชาสัมพันธ์
ประกาศ สพม.29 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มิ.ย. 2563 อ่าน(681)ประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาคารและบ้านพักครู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 24 ก.พ. 2563 อ่าน(851)ประชาสัมพันธ์

 
 
แบบการขออนุญาตไปราชการ 20 ส.ค. 2564 อ่าน(178)ผู้ดูและระบบ
แบบฟอร์มการขออนุญาตลา 20 ส.ค. 2564 อ่าน(166)ผู้ดูและระบบ
แบบ ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว 20 ส.ค. 2564 อ่าน(136)ผู้ดูและระบบ
แบบฟอร์ม ขอสำเนา กพ.7 20 ส.ค. 2564 อ่าน(189)ผู้ดูและระบบ
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวใหม่ (กระดาษธรรมดา) 9 ก.ค. 2564 อ่าน(190)ผู้ดูและระบบ
แบบบันทึกข้อความยื่นเรื่องการกู้เงินสวัสดิการ 10 มี.ค. 2564 อ่าน(531)ผู้ดูและระบบ
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวใหม่ 17 ก.พ. 2564 อ่าน(432)ผู้ดูและระบบ
แบบขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 10 เม.ย. 2563 อ่าน(926)ประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มการขออนุญาตลา 11 มี.ค. 2563 อ่าน(909)ประชาสัมพันธ์
แบบการขออนุญาตไปราชการ 17 ต.ค. 2562 อ่าน(1044)ประชาสัมพันธ์

การจัดการความรู้ KnowLedge Management
VTRแนะนำโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
โรงเรียนอำนาจเจริญ
โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนเดชอุดม
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

BLOG EXPRESS

 
 

 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา