casino siteleri zemin boyasฤฑ lvt zemin kaplama hosgeldin bonusu veren siteler bonus veren siteler vdcasino elektronik sigara betexper vdcasino vdcasino vdcasino giriลŸ vdcasino vdcasino casinomaxi giriลŸ Rulet casinoslotr.com 63bahisnow.com casino siteleri deneme bonusu tipobet dinamobet marsbahis sekabet kolaybet melbetr.com https://casinoslotr.com/giris/ betgaranti kacak iddaa diyarbakir escort gaziantep escort bayan escort bodrum izmir bayan escort fethiye escort escort bayan halkali eryaman escort eryaman escort gรถrรผkle escort marmaris escort
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ได้ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อตอบสนองนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเพื่อสนองภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

 1. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
  1.1 แผนอัตรากำลัง 10 ปี พ.ศ. 2560 – 2569
  1.2 แผนอัตรากำลัง 5 ปี พ.ศ. 2563 - 2567
  1.3 งานจัดทำข้อมูลอัตรากำลังครู 25 มิถุนายน 2564
  1.4 งานจัดทำข้อมูลแบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษา (แบบ 2)
  1.5 การวางแผนและการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา
  1.6 งานการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  1.7 งานการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ
  1.8 งานการกำหนดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  1.9 การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ // เอกสาร 1// เอกสาร 2 // เอกสาร 3 // เอกสาร 4 // เอกสาร  5 // เอกสาร 6  // คำสั่งวิทยฐานะ ว17   // คำสั่งวิทยฐานะ ว21
 2. งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
  2.1 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย // เอกสาร 1 // เอกสาร 2
  2.2 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา // เอกสาร 1 // เอกสาร 2 // เอกสาร 3
  2.3 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู // เอกสาร 1 // เอกสาร 2 // เอกสาร 3 // เอกสาร 4
  2.4 การย้าย การเลื่อน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา //เอกสาร 1 // เอกสาร 2 // เอกสาร 3 // เอกสาร 4
  2.5 การสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ // เอกสาร 1 // เอกสาร 2 // เอกสาร 3
  2.6 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน
  // เอกสาร 1 // เอกสาร 2 // เอกสาร 3 // เอกสาร 4 // เอกสาร 5
 3. งานบำเหน็จความชอบและทำเบียนประวัติ
  3.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
            - การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา //เชิญติดตาม //คกก. ติดตาม  //แจ้งประเมิน ผอ.รร.  //แจ้ง ผอ. รร.ทราบผล //แจ้งรับคำสั่งเลื่อนเงินเดือน //คกก.กลั่นกรองผลงาน ผอ.รร. //ประกาศดีเด่น ดีมาก
            - การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) //แจ้งสำนักงานประเมิน  //เอกสาร 2 //เอกสาร 3 //เอกสาร 4 //คกก.ประเมินในสำนักงาน //คกก.กลั่นกรอง
            - การซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนขั้นเงินเดือน // ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน //หนังสือแจ้ง หลักเกณฑ์ // ประกาศหลักเกณฑ์ //ปฏิทิ
            - การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน // คกก.บริหารวงเงิน // คกก.พิจารณาเลื่อนเงินเดือน // เชิญประชุมบริหารวงเงิน 
  3.2 งานทะเบียนประวัติ
       จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ (กพ.7 หรือ ก.ค.ศ.16) เมื่อแรกบรรจุ และตรวจสอบความ // เอกสาร 1 // เอกสาร 2 // เอกสาร 3 // เอกสาร 4 // เอกสาร 5
  3.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์              
       การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ // เอกสาร 1 // เอกสาร 2 // เอกสาร 3 // เอกสาร 4 // เอกสาร 5 // เอกสาร 6
 4. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  4.1 โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
  4.2 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
  4.3 งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง
  4.4 งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
       -รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS   // เอกสาร 1 // เอกสาร 2               
       -การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
  // เอกสาร 1 // เอกสาร 2 // เอกสาร 3 // เอกสาร 4 // เอกสาร 5