หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา กิจกรรม สพม.29 เว็บบอร์ด
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
เป้าหมายความสำเร็จสพม.29
โครงสร้างการบริหารสำนักงาน
วัสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
เบอร์โทรศัพท์บุคลากรในสำนักงาน สพม.29
แผนที่ตั้ง สพม.29
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพม.29
อ.ก.ค.ศ. สพม.29
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพม.29
เครือข่ายการนิเทศที่ 13
ข้อมูลคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/สหวิทยาเขต
ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพม.29
แผนที่ตั้งโรงเรียน
แผนฯ งบแลกเป้า สพม.29
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภารกิจและมาตรการ
เป้าหมายความสำเร็จ
กรอบการดำเนินงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานนิติกร
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
เอกสารเผยแพร่ผลงานครู
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งครู
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งรอง ผอ.ร.ร.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่ง ผอ.ร.ร.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งศึกษานิเทศก์
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งรอง ผอ.สพท.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่ง ผอ.สพท.
แบบเสนอขอรับการประเมินฯ
แบบรายงานขอรับการประเมินฯ
ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์
หนังสือราชการตามวันที่
<< 20 เม.ย. 2014  >>
พฤ
อา
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Your IPAddress : 54.82.229.76 
Your browser : other 0
Username :
Password :
 
เว็บลิงค์
เว็บไซต์โรงเรียน 20 อันดับยอดนิยม
  อำนาจเจริญ ( 2,567,251 )
  สร้างนกทาวิทยาคม ( 2,208,725 )
  วารินชำราบ ( 2,095,521 )
  นารีนุกูล ( 1,695,117 )
  สหธาตุศึกษา ( 891,568 )
  น้ำยืนวิทยา ( 750,914 )
  ปลาค้าววิทยานุสรณ์ ( 682,678 )
  เขื่องในพิทยาคาร ( 520,100 )
  อุบลราชธานีศรีวนาลัย ( 369,465 )
  มัธยมตระการพืชผล ( 313,692 )
  ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ( 262,785 )
  อ่างศิลา ( 120,204 )
  หนองขอนวิทยา ( 72,110 )
  ศรีคูณวิทยบัลลังก์ ( 69,835 )
  ปทุมราชวงศา ( 54,127 )
  เบ็ญจะมะมหาราช ( 50,392 )
  ชีทวนวิทยาสามัคคี ( 48,843 )
  ไผ่ใหญ่ศึกษา ( 43,705 )
  เอือดใหญ่พิทยา ( 36,089 )
  พนาศึกษา ( 35,788 )
[ เว็บไซต์โรงเรียนทั้งหมด ]
  [ เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์โรงเีรียน ]
  เริ่มวันที่ 15 มี.ค.54 - 20 เม.ย.57
เว็บไซต์ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 13 ศูนย์
๑. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๓. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (-)
๔. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (-)
๕. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (-)
๖.ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (-)
๗. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (-)
๘. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (-)
๙. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (-)
๑๐. ศูนย์พัฒนาห้องสมุด (-)
๑๑. ศูนย์กิจกรรมแนะแนว (-)
๑๒. ศูนย์พัฒนาหลักสูตร (-)
๑๓. ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี (-)
 
 
 
 
 
หน้าหลัก >> หนังสือราชการทั้งหมด >> หนังสือราชการแยกตามกลุ่มงาน
[ รายการหนังสือราชการ ]
ลำดับที่
เรื่อง
ประเภทหนังสือ
ผู้ประกาศ
วันที่
จำนวนอ่าน
501
ปกติ
2 ก.ค.56
113
502
ปกติ
2 ก.ค.56
110
503
ด่วนที่สุด
2 ก.ค.56
294
504
ปกติ
2 ก.ค.56
81
505
ปกติ
2 ก.ค.56
134
506
ปกติ
2 ก.ค.56
118
507
ด่วนที่สุด
1 ก.ค.56
178
508
ปกติ
1 ก.ค.56
236
509
ปกติ
1 ก.ค.56
345
510
ด่วนที่สุด
1 ก.ค.56
379
511
ด่วนที่สุด
1 ก.ค.56
358
512
ปกติ
1 ก.ค.56
179
513
ปกติ
1 ก.ค.56
123
514
ปกติ
28 มิ.ย.56
343
515
ด่วนที่สุด
27 มิ.ย.56
149
516
ปกติ
27 มิ.ย.56
303
517
ปกติ
26 มิ.ย.56
279
518
ปกติ
26 มิ.ย.56
412
519
ด่วนที่สุด
26 มิ.ย.56
388
520
ด่วนที่สุด
26 มิ.ย.56
210
521
ด่วนที่สุด
26 มิ.ย.56
95
522
ด่วนที่สุด
26 มิ.ย.56
192
523
ปกติ
26 มิ.ย.56
122
524
ปกติ
26 มิ.ย.56
383
525
ด่วนที่สุด
25 มิ.ย.56
85
526
ปกติ
25 มิ.ย.56
633
527
ด่วนที่สุด
25 มิ.ย.56
299
528
ปกติ
25 มิ.ย.56
121
529
ปกติ
25 มิ.ย.56
466
530
ปกติ
25 มิ.ย.56
415
531
ด่วนที่สุด
25 มิ.ย.56
179
532
ปกติ
25 มิ.ย.56
307
533
ด่วนที่สุด
25 มิ.ย.56
173
534
ด่วนที่สุด
24 มิ.ย.56
370
535
ปกติ
24 มิ.ย.56
416
536
ปกติ
24 มิ.ย.56
223
537
ปกติ
22 มิ.ย.56
586
538
ปกติ
20 มิ.ย.56
332
539
ปกติ
20 มิ.ย.56
113
540
ปกติ
20 มิ.ย.56
230
541
ด่วนที่สุด
20 มิ.ย.56
322
542
ปกติ
20 มิ.ย.56
139
543
ปกติ
19 มิ.ย.56
387
544
ด่วนที่สุด
19 มิ.ย.56
325
545
ด่วนที่สุด
19 มิ.ย.56
396
546
ด่วนที่สุด
19 มิ.ย.56
271
547
ด่วนที่สุด
19 มิ.ย.56
275
548
ด่วนที่สุด
19 มิ.ย.56
139
549
ด่วนที่สุด
19 มิ.ย.56
452
550
ปกติ
19 มิ.ย.56
227
551
ปกติ
19 มิ.ย.56
269
552
ด่วนที่สุด
19 มิ.ย.56
83
553
ด่วนที่สุด
18 มิ.ย.56
209
554
ด่วนที่สุด
18 มิ.ย.56
249
555
ด่วนที่สุด
18 มิ.ย.56
311
556
ด่วนที่สุด
18 มิ.ย.56
165
557
ปกติ
18 มิ.ย.56
219
558
ด่วนที่สุด
18 มิ.ย.56
334
559
ปกติ
18 มิ.ย.56
174
560
ปกติ
18 มิ.ย.56
223
561
ปกติ
18 มิ.ย.56
189
562
ด่วนที่สุด
18 มิ.ย.56
211
563
ปกติ
17 มิ.ย.56
209
564
ด่วนที่สุด
17 มิ.ย.56
65
565
ด่วนที่สุด
17 มิ.ย.56
57
566
ด่วนที่สุด
17 มิ.ย.56
85
567
ด่วนที่สุด
17 มิ.ย.56
74
568
ปกติ
17 มิ.ย.56
51
569
ปกติ
17 มิ.ย.56
69
570
ปกติ
17 มิ.ย.56
75
571
ปกติ
17 มิ.ย.56
73
572
ด่วนที่สุด
17 มิ.ย.56
86
573
ด่วนที่สุด
17 มิ.ย.56
138
574
ปกติ
17 มิ.ย.56
551
575
ปกติ
13 มิ.ย.56
523
576
ปกติ
13 มิ.ย.56
240
577
ปกติ
13 มิ.ย.56
370
578
ด่วนที่สุด
13 มิ.ย.56
288
579
ปกติ
13 มิ.ย.56
139
580
ปกติ
13 มิ.ย.56
540
581
ปกติ
12 มิ.ย.56
214
582
ปกติ
12 มิ.ย.56
175
583
ปกติ
12 มิ.ย.56
297
584
ด่วนที่สุด
12 มิ.ย.56
100
585
ปกติ
12 มิ.ย.56
163
586
ปกติ
12 มิ.ย.56
238
587
ปกติ
12 มิ.ย.56
242
588
ด่วนที่สุด
12 มิ.ย.56
162
589
ด่วนที่สุด
11 มิ.ย.56
165
590
ปกติ
11 มิ.ย.56
295
591
ปกติ
11 มิ.ย.56
77
592
ปกติ
11 มิ.ย.56
1085
593
ปกติ
11 มิ.ย.56
314
594
ปกติ
11 มิ.ย.56
149
595
ปกติ
11 มิ.ย.56
122
596
ปกติ
11 มิ.ย.56
152
597
ปกติ
11 มิ.ย.56
277
598
ปกติ
11 มิ.ย.56
377
599
ด่วนที่สุด
11 มิ.ย.56
300
600
ปกติ
10 มิ.ย.56
116
 

 
Copyright @2009 - 2012 http://www.secondary29.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29( อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ )
ที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) บ้านกุดลาด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4542-2186, Fax : 0-4542-2185 Email : secondary29@obec.go.th
ติดต่อผู้พัฒนาเว็บไซต์ : secondary29@gmail.com