หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา กิจกรรม สพม.29 เว็บบอร์ด
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
เป้าหมายความสำเร็จสพม.29
โครงสร้างการบริหารสำนักงาน
วัสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
เบอร์โทรศัพท์บุคลากรในสำนักงาน สพม.29
แผนที่ตั้ง สพม.29
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพม.29
อ.ก.ค.ศ. สพม.29
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพม.29
เครือข่ายการนิเทศที่ 13
ข้อมูลคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/สหวิทยาเขต
ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพม.29
แผนที่ตั้งโรงเรียน
แผนฯ งบแลกเป้า สพม.29
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภารกิจและมาตรการ
เป้าหมายความสำเร็จ
กรอบการดำเนินงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานนิติกร
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
เอกสารเผยแพร่ผลงานครู
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งครู
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งรอง ผอ.ร.ร.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่ง ผอ.ร.ร.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งศึกษานิเทศก์
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งรอง ผอ.สพท.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่ง ผอ.สพท.
แบบเสนอขอรับการประเมินฯ
แบบรายงานขอรับการประเมินฯ
ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์
หนังสือราชการตามวันที่
<< 23 เม.ย. 2014  >>
พฤ
อา
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Your IPAddress : 54.234.217.247 
Your browser : other 0
Username :
Password :
 
เว็บลิงค์
เว็บไซต์โรงเรียน 20 อันดับยอดนิยม
  อำนาจเจริญ ( 2,567,255 )
  สร้างนกทาวิทยาคม ( 2,209,100 )
  วารินชำราบ ( 2,095,522 )
  นารีนุกูล ( 1,695,122 )
  สหธาตุศึกษา ( 891,570 )
  น้ำยืนวิทยา ( 750,914 )
  ปลาค้าววิทยานุสรณ์ ( 682,679 )
  เขื่องในพิทยาคาร ( 520,106 )
  อุบลราชธานีศรีวนาลัย ( 369,471 )
  มัธยมตระการพืชผล ( 313,693 )
  ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ( 262,788 )
  อ่างศิลา ( 120,208 )
  หนองขอนวิทยา ( 72,113 )
  ศรีคูณวิทยบัลลังก์ ( 69,844 )
  ปทุมราชวงศา ( 54,130 )
  เบ็ญจะมะมหาราช ( 50,405 )
  ชีทวนวิทยาสามัคคี ( 48,847 )
  ไผ่ใหญ่ศึกษา ( 43,709 )
  เอือดใหญ่พิทยา ( 36,090 )
  พนาศึกษา ( 35,788 )
[ เว็บไซต์โรงเรียนทั้งหมด ]
  [ เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์โรงเีรียน ]
  เริ่มวันที่ 15 มี.ค.54 - 24 เม.ย.57
เว็บไซต์ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 13 ศูนย์
๑. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๓. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (-)
๔. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (-)
๕. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (-)
๖.ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (-)
๗. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (-)
๘. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (-)
๙. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (-)
๑๐. ศูนย์พัฒนาห้องสมุด (-)
๑๑. ศูนย์กิจกรรมแนะแนว (-)
๑๒. ศูนย์พัฒนาหลักสูตร (-)
๑๓. ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี (-)
 
 
 
 
 
หน้าหลัก >> ผอ.สพม.29 ตอบคำถาม
 
  สายตรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
หัวข้อ:
จาก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรติดต่อ :
รายละเอียด :
 
คำถาม : การเรียกบรรจุ
เรียนถาม ผอ.สพม. เขต 29 ในการเรียกบรรจุรอบ 3 นี้ ใน 6 - 7 ตำแหน่งนั้น อยากทราบว่ามีเอกวิชาอะไรบ้างค่ะ
ผู้ถาม : คนรอ Email : moonoi_krit@hotmail.com Tel : วันที่ : 16 ส.ค.54 [08:15:29]

คำตอบ
:

คำถาม : เงินเดือนครูผู้ช่วย
เรียนท่านผู้อำนวยการ เรียนสอบถามเงินเดือนจะโอนเข้าบัญชีครูผู้ช่วยเมื่อไหรค่ะ ครอบครัวลำบากมากคนของท่านเมื่อไหร่จะตัดสินใจ ตอนนี้เข้าเดือนที่4 แล้ว ยืมเงินคนอื่นเยอะแล้ว ทางบ้านลำบากมาก ขอความกรุณาช่วยพิจารณาเร่งด่วน คนทางบ้านตอนนี้เดือดร้อนมาก น้ำก็ท่วม ขอความเห็นใจด้วย ขอบคุณท่านที่ล่วงหน้าที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 สิงหาคม 2554
ผู้ถาม : คนลำบาก Email : zesa019@hotmail.com Tel : วันที่ : 11 ส.ค.54 [13:35:40]

คำตอบ
:

คำถาม : การเรียกบรรจุ
เรียนถาม ผอ.สพม. เขต 29 ในการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบต่อไปบัญชีรายชื่อผู้สอบเอกสังคมศึกษามีโอกาสเรียกบรรจุหรือไม่ครับ ผมสอบได้ลำดับที่25 มีโอกาสได้เรียกบรรจุหรือไม่ครับ ขอบพระคุณครับ
ผู้ถาม : ผู้รอคอย Email : keawsuk_love@hotmail.com Tel : วันที่ : 9 ส.ค.54 [23:20:04]

คำตอบ
:

คำถาม : สงสัยเงินเดือนพนักงานราชการ
เรียนท่าน ผอ.สพม. กระผมลาออกจากพนักงานราชการเดือนมิถุนายน อยากทราบว่าจะได้รับเงินเดือนส่วนต่างจาก 7940 บาท เป็น 9140 บาท จะย้อนหลังให้หรือไม่ครับเพราะเพื่อนๆที่ทำงานอยู่บอกว่าเค้าจะได้เงินเดือนใหม่ แล้ว
ผู้ถาม : ครูน้อย Email : dom_dommy@hotmail.com Tel : วันที่ : 8 ส.ค.54 [18:37:02]

คำตอบ
:

คำถาม : เรียกบรรจุรอบ 3
การเรียกบรรจุรอบ 3 จะมีขึ้นช่วงไหนครับท่าน
ผู้ถาม : เอกคอม Email : phollapat_15@hotmail.com Tel : วันที่ : 3 ส.ค.54 [09:13:25]

คำตอบ
:

สัปดาห์หน้าหนังสือน่าจะถึง ประมาณ 6-7 ตำแหน่ง
คำถาม : เรียนถามเรื่องคำสั่งครูชำนาญการ
เรียนถามท่านผู้เกี่ยวข้องในฝ่ายบริหารงานบุคคล เมื่อไหร่คะที่คำสั่งครูชำนาญการจะออกมาสักที ดิฉันต้องทำมาหากินและเอาคำสั่งนั้นไปขออบรมเพื่อทำวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษต่อไป อย่างไรเรียนท่านๆ ช่วยเร่งให้ด้วยนะคะ
ผู้ถาม : หลิง หลิง Email : ling-ling2725@gmail.com Tel : วันที่ : 1 ส.ค.54 [17:54:54]

คำตอบ
:

คำถาม : เปลี่ยนอำเภอในสลิปเงินเดือน
ในใบรายการเงินเดือนของบุคลากรโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์อยู่ในเขตอำเภอทุ่งศรีอุดมที่จริงอยู่ในอำเภอสำโรงช่วยเปลี่ยนให้ด้วยค่ะ แล้วแฟ้มประวัติของบุคลากรโรงเรียนโคกสว่างคุ้ม 2 คนที่หาไม่พบหาพบหรือยังนะน่าแปลกใจทำไม?
ผู้ถาม : ฟ้าใส Email : nimsang3@gmail.com Tel : วันที่ : 31 ก.ค.54 [18:34:17]

คำตอบ
:

คำถาม : ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการตั้งแต่เดือนมิถุนายนยังไม่ได้เลย แล้วจะออกให้ตอนไหน
ผู้ถาม : - Email : nnnn@hotmail.com Tel : วันที่ : 28 ก.ค.54 [18:52:43]

คำตอบ
:

คำถาม : เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
เรียนท่าน ผอ.สพม.29 ครับ ขอเรียนถามท่านว่าการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยจะมีโอกาสเรียกผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้ทั้งหมดรึเปล่าครับท่าน
ผู้ถาม : ผู้อยากรู้ Email : pcanamee@yahoo.com Tel : วันที่ : 26 ก.ค.54 [13:19:03]

คำตอบ
:

คำถาม : เข้าดูรายละเอียดเรียกรอบสองไม่ได้
ได้รับจดหมายแล้วแต่อยากเข้าดูรายละเอียดว่าต้องเตรียมเอกสารอะไปไปบ้างแต่เข้าไม่ได้ ผู้รู้ช่วยบอกทีจะเข้าทางไหนได้อีก ขอบคุณคะ
ผู้ถาม : ว่าทีครูผู้ช่วย Email : wasinee_bum@hotmail.com Tel : วันที่ : 15 ก.ค.54 [07:20:57]

คำตอบ
:

คำถาม : กรุณาตอบ ตอบไม่ได้ก็ลาออกไปซะ
กรุณาให้เหตุผลว่าทำไม เรื่องสำคัญเร่งด่วนต่างๆในเขตนี้ถึงช้านัก
ผู้ถาม : คนที่เกียจการโกหก Email : fongbeer_pay@hotmail.com Tel : วันที่ : 7 ก.ค.54 [16:00:42]

คำตอบ
:

ระบุด้วย เอาให้ชัดอย่าระบาย
คำถาม : เมื่อไหร่จะเปลี่ยนผู้บริหารใหม่
รู้สึกว่าการทำงานของเขตนี้ค่อนข้างช้า ไปจนถึงช้ามากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ มันมีขั้นตอนอะไรเยอะขนาดนั้นเลยหรอ เรื่องอะไรต่างๆทำไมช้า หรือว่าต้องมีเงินนำหน้าถึงจะเร็ว เงินภาษที่จ้าจะคุ้มไหมที่จ้างคนเหล่านี้ ช่วยพิจารณาตัวเอง และลองเปรียบเทียบกับ สพม.เขตอื่นๆด้วยน่ะ
ผู้ถาม : ซื่อสัตย์รักในวิชาชีพ Email : dromapong5@gmail.com Tel : วันที่ : 7 ก.ค.54 [14:44:56]

คำตอบ
:

ช่วยอ่านคุยข่าวครั้งที่ 20 และบอกเรื่องระบุให้ชัดอย่าเหมารวมครับ
คำถาม : กรุณาตอบข้อสงสัยด้วยนะคะ
เรียน ท่าน ผอ.สพม.29 เนื่องด้วยครูอัตราจ้างโครงการ sp2 โรงเรียนเบ็ญฯยังไม่ได้รับเงินเดือน ครูธุรการ 3 เดือน ครูวิทย์-คณิตฯ 6 เดือน แล้วก็ยังมีนักการ 3 เดือนแล้วค่ะ ซึ่งได้ส่งเอกสารสรุปจำนวนเงินคร่าวๆ ของแต่ละคนไปให้การเงินแล้ว ส่งเรื่องไปจะครบ2เดือนแล้วค่ะ เงินยังไม่เข้าเลย ลำบากมาก รบกวนท่านให้ความกระจ่างและช่วยพวกเราด้วยค่ะ กราบขอบพระคุณค่ะ
ผู้ถาม : ครูอัตราจ้างโครงการ SP2 Email : oil_wt@hotmail.com Tel : วันที่ : 6 ก.ค.54 [19:44:42]

คำตอบ
:

ขอบคุณครับ ตอนนี้ได้หรือยัง
คำถาม : เงินเดือนพนักงานราชการเดือนมิถุนายน 2554
เนื่องด้วยกระผมเป็นพนักงานราชการเดือนมิถุนายน 2554 ยังไม่ได้รับเงินเดือนเลย จึงต้องการความกระจ่างว่าทำไมถึงไม่ออกเงินเดือนให้พนักงาน จะให้กิน.......
ผู้ถาม : พนักงานราชการที่รอเงินเดือน Email : kaka_tored@hotmail.com Tel : วันที่ : 5 ก.ค.54 [13:39:33]

คำตอบ
:

ผมสอบถามแล้วเห็นว่า กำลังของบประมาณไปสพฐ
คำถาม : การเรียกบรรจุรอบสอง
อยากเรียนถาม ผอ.สพม.29 ว่า จะมีการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบสองอีกเมื่อไหร่ครับและเอกสังคมจะเรียกถึงลำดับที่เท่าไหร่ครับ ขอบพระคุณมากครับ
ผู้ถาม : นายธันยวัตร แก้วสุข Email : keawsuk_love@hotmail.com Tel : วันที่ : 5 ก.ค.54 [11:15:06]

คำตอบ
:

มีการเรียกแน่นอน ให้ผมสอบถามผอ.รร.และดูความต้องการของรร.ที่แท้จริง ชัดเจนในวันพรุ่งนี้ 7 กค 54 แล้วจะแจ้งให้ทราบครับ
คำถาม : กรุณาตอบข้อสงสัยหน่อยครับท่าน
เรียน ท่าน ผอ.สพม.29 เนื่องด้วยครูอัตราจ้างโครงการ sp2 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ยังไม่ได้รับเงินเดือน 2 เดือนแล้วครับ ลำบากมากโทรถามการเงินก็บอกว่าวันี้ พรุ่งนี้ มะรืน ผลัดวันประกันพรุ่งว่าจะดูเรื่องนั้น เช็คเรื่องนี้อยุ่นั้นแหละ รบกวนท่านให้ความกระจ่างและช่วยคนที่เงินเดือนน้อยแต่ต้องรับภาระที่หนักด้วยครับ กราบขอบพระคุณครับ
ผู้ถาม : นายศราวุธ วะสุขันธ์ Email : sara_original@hotmail.com Tel : วันที่ : 4 ก.ค.54 [11:39:29]

คำตอบ
:

เดือนนี้น่าจะเรียบร้อย 5 กค หากอย่างไรsms เข้าหาผมอีกที
คำถาม : แฟ้มประวัติ
มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนเพราะได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ มาที่สพม.29 หัวหน้า เจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ค้นหาแฟ้มประวัติเพื่อตรวจสอบ แต่ไม่พบ ของคนอื่นพบ จำได้ว่าตอนที่ยืมไปถ่ายเอกสารก็ลงลายมือชื่อยืม ตอนส่งกลับก็ลงลายมือชื่อส่ง แล้วตอนนี้ทำไมหาไม่เจอ ก็เห็นมัดไว้เป็นโรงเรียนนะ สงสัยยังไม่เก็บเข้ากลุ่มเพื่อน ช่วยหาให้เจอแล้วเก็บรวมกับเพื่อนหน่อยนะคะ เอกสารของทางราชการค่ะมีหลายอย่างอยู่ในนั้น หาทดแทนไม่ได้นะคะ ช่วยบอกลูกน้องที ครู เขต 5 สำโรง
ผู้ถาม : ฟ้าใส Email : nimsang3@gmail.com Tel : วันที่ : 2 ก.ค.54 [17:26:55]

คำตอบ
:

คำถาม : หักเงินเดือน
ขอความกรุณาเจ้าหน้าที่การเงินหักเงินเดือนผ่านธนาคารออมสินด้วยคะดิฉันเป็นหนี้บัตรเครดิตและภาระหนี้อื่นจำนวนมากทั้งไม่สะดวกไปจ่ายเองเดือนนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้หักดิฉันต้องหาเงินไปจ่ายเองส่วนต่างก็ชำระหนี้อื่นไปหมดแล้วซึ่งถ้าหาไม่ทันอาจมีผลต่อการฟ้องหรือเป็นคดีทางกฏหมาย วรรณวิมล บัวงาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เลขที่บัญชีเงินเดือน 314 176 2562( กรุงไทยวาริน) ขอบพระคุณมากคะ
ผู้ถาม : ครูน้อย Email : wannaiam@yahoo.com Tel : วันที่ : 2 ก.ค.54 [10:30:40]

คำตอบ
:

คำถาม : ช่วยกรุณาตอบข้อสงสัยเรื่องวันบรรจุนักศึกษาทุนสควค.ด้วยค่ะ
เนื่องจากเรื่องการบรรจุนักศึกษาทุนสควค.รุ่น13 ตามที่ทางเขตแจ้งว่าไม่มีเลขที่ตำแหน่งต้องรอนั้น บัดนี้เลขที่ตำแหน่งมาแล้วแต่ที่สงสัยคือทำไมวันบรรจุแต่งตั้งถึงไม่ใช่วันที่ไปรายงานตัวที่โรงเรียน อีกทั้งเพื่อนหลายๆ เขตเขาก็ได้บรรจุแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 แล้ว ช่วยชี้แจงให้ข้าพเจ้าเข้าใจด้วยนะค่ะ เพราะสิทธิ์ประโยชน์ที่พึงสมควรจะได้นั้นก็ไม่ได้ตามสมควร
ผู้ถาม : นางสาวสุกัญญา รักษาสัตย์ Email : atima_cute@hotmail.com Tel : วันที่ : 1 ก.ค.54 [10:30:17]

คำตอบ
:

นักศึกษาทุน สควค.รุ่น13 สพม.29 ได้จัดส่งคำสั่งบรรจุ เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2554 หากมีข้อสงสัย โทรติดต่อ อ.อุดมสิน 086-2569238
คำถาม : การให้ข้าราชการครูเลื่อนวิทยฐานะ ครู ชำนาญการพิเศษ
ด้วยนางนันทกาญจน์ ว่องไว ตำแหน่ง ครู โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา ได้รับการอนุมัติให้มีวิทยฐานะครู ชำนาญการพิเศษ ตามคำสั่งสพท.อบ.4 ที่ศธ04186/3295 ลว.17 กันยายน 2552และได้ส่งสำเนาคำสั่งฯถึงผอ.สพม.29 ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2553จนบัดนี้ เกือบปีแล้วยังไม่ได้รับการปรับขั้นเงินเดือนให้เป็นปัจจุบัน จึงขอเรียนถามท่านว่ามีเหตุขัดข้องเรื่องใดช่วยดำเนินการด้วยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ผู้ถาม : โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา อ.ม่วง30 Email : nan_tuy11@msm.com Tel : วันที่ : 29 มิ.ย.54 [09:31:51]

คำตอบ
:


 
Copyright @2009 - 2012 http://www.secondary29.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29( อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ )
ที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) บ้านกุดลาด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4542-2186, Fax : 0-4542-2185 Email : secondary29@obec.go.th
ติดต่อผู้พัฒนาเว็บไซต์ : secondary29@gmail.com