ปฏิทินนัดหมาย
วันพุธ 20 มิถุนายน 20180 ได้รับการยืนยัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วันนี้
  ปีนี้   เดือนนี้   สัปดาห์ ปัจจุบัน   วันนี้   กิจกรรมที่เข้ามา   หมวดหมู่   Administration  
  กุมภาพันธ์   2017   ป๊อปอัพ เดือน
มีนาคม   2017
  ป๊อปอัพ เดือน   เมษายน   2017  
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
   
1  
09:00
16:00
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
2  
08:30
12:00
ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม สพม. 29
3  
09:00
12:00
ประชุมคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ. 1
13:00
16:00
ประชุม ณ สพป.อบ.5
4  
5   ดู สัปดาห์ 9
08:30
12:00
ประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอำนาเจริญ ณ หอประชุมเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
6  
09:00
12:00
ประชุม อกศจ. อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ. 1
7  
08:00
12:00
ประชุมสภากาแฟ สพม. 29 ณ ห้องประชุมธนา ภูมิ สพม. 29
8  
9  
09:00
12:00
ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวางแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2560 ณ ห้องประชุม 113 ปี โรงเรียนนารีนุกูล
10  
   
เข้าร่วมโครงการ Sakura Network ณ ประเทศญี่ปุ่น
11  
   
เข้าร่วมโครงการ Sakura Network ณ ประเทศญี่ปุ่น
12   ดู สัปดาห์ 10
   
เข้าร่วมโครงการ Sakura Network ณ ประเทศญี่ปุ่น
13  
   
เข้าร่วมโครงการ Sakura Network ณ ประเทศญี่ปุ่น
14  
   
เข้าร่วมโครงการ Sakura Network ณ ประเทศญี่ปุ่น
15  
   
เข้าร่วมโครงการ Sakura Network ณ ประเทศญี่ปุ่น
16  
   
เข้าร่วมโครงการ Sakura Network ณ ประเทศญี่ปุ่น
17  
18  
19   ดู สัปดาห์ 11
20  
09:00
16:00
ประชุมคณะกรรมการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุม สพป.อบ. 1
21  
09:00
16:00
รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ. 1
22  
08:00
10:00
ร่วมเป็นเกียรติในพิธียกเสาเอก อาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น ณโรงแรียนเบ็ญจะมะมหาราช
23  
   
HackedbyPayitaht-SpyHACKERZ.COM
09:00
12:00
ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ จังหวัดอำนาจเจริญ ณ อบต.ไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
14:00
17:00
ประชุม อกศจ.อำนาจเจริญ ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ
24  
09:30
16:00
ประชุม กศจ.อำนาจเจริญ ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ
25  
26   ดู สัปดาห์ 12
   
Hacked by Payitaht / SpyHackerZ.Com
27  
09:00
11:00
ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและทบทวนการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาฯ ณ ห้องศรีพล อาคารเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
09:00
11:00
ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและทบทวนการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาฯ ณ ห้องศรีพล อาคารเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
28  
08:00
12:00
ประชุมสภากาแฟ สพม. 29 ณ ห้องประชุมธนา ภูมิ สพม. 29
14:00
16:00
ประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
29  
30  
31  
09:00
16:00
ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
 
วันนี้

About Calendarix 0.8.20080808 tmtm2010@gmail.com