ปฏิทินนัดหมาย
วันพุธ 20 มิถุนายน 20180 ได้รับการยืนยัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วันนี้
  ปีนี้   เดือนนี้   สัปดาห์ ปัจจุบัน   วันนี้   กิจกรรมที่เข้ามา   หมวดหมู่   Administration  
   เมษายน   2017   ป๊อปอัพ เดือน
พฤษภาคม   2017
  ป๊อปอัพ เดือน   มิถุนายน   2017  
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
 
1  
09:30
16:00
ประชุม กศจ.อำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ
2  
09:00
12:00
ประธานเปิดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มสำหรับนักเรียนฯ ณ บ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
15:00
18:00
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการบริหารอัตรากำลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร
3  
09:00
17:00
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการบริหารอัตรากำลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร
4  
09:00
17:00
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการบริหารอัตรากำลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร
5  
6  
08:30
09:00
ประธานเปิดการอบรมวืทยากรแกนนำและครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท์ จังหวัดอุบลราชธานี
09:00
12:00
ประธานีพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มจังหวัดที่ 13 และ 14 เรื่อง “เกณฑ์ OBECQA ปี 2559 – 2560 และการเขียนรายงาน” ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
7   ดู สัปดาห์ 18
08:30
09:00
ประธานเปิดการอบรมวืทยากรแกนนำและครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท์ จังหวัดอุบลราชธานี
16:00
18:00
ประธานีพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มจังหวัดที่ 13 และ 14 เรื่อง “เกณฑ์ OBECQA ปี 2559 – 2560 และการเขียนรายงาน” ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
8  
09:30
12:00
ประชุม ณ ห้องรับรอง กองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 22
9  
10  
11  
12  
13  
14   ดู สัปดาห์ 19
15  
16  
09:00
17:00
ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ภาระงานในการจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ตามมาตรา 38 ค.(2) ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
17  
09:00
17:00
ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ภาระงานในการจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ตามมาตรา 38 ค.(2) ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
18  
09:00
17:00
ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ภาระงานในการจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ตามมาตรา 38 ค.(2) ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
19  
09:00
16:00
ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ภาระงานในการจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ตามมาตรา 38 ค.(2) ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
20  
21   ดู สัปดาห์ 20
22  
09:00
10:00
ประธานพิธีเปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษฯ (Boot Camp) ณ ห้องประชุมเบ็ญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
23  
09:00
12:00
ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม สพม. 29
24  
09:30
12:00
ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมดงเสือปู่ตา สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
25  
08:30
12:00
ประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนในยุคประเทศไทย 4.0 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล
26  
08:30
12:00
ประธานพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปทุมพิทยาคม
27  
28   ดู สัปดาห์ 21
29  
30  
09:25
11:00
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ. 1
11:00
12:00
ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ. 1
31  
   
วันนี้

About Calendarix 0.8.20080808 tmtm2010@gmail.com