กลับหน้าแรก
หนังสือราชการ บันทึกข้อความ คำสั่ง แจ้งบุคลากรโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
แบบการขออนุญาตไปราชการ 20 ส.ค. 2564 อ่าน(61)ผู้ดูและระบบ
แบบฟอร์มการขออนุญาตลา 20 ส.ค. 2564 อ่าน(56)ผู้ดูและระบบ
แบบ ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว 20 ส.ค. 2564 อ่าน(46)ผู้ดูและระบบ
แบบฟอร์ม ขอสำเนา กพ.7 20 ส.ค. 2564 อ่าน(47)ผู้ดูและระบบ
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวใหม่ (กระดาษธรรมดา) 9 ก.ค. 2564 อ่าน(91)ผู้ดูและระบบ
แบบบันทึกข้อความยื่นเรื่องการกู้เงินสวัสดิการ 10 มี.ค. 2564 อ่าน(386)ผู้ดูและระบบ
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวใหม่ 17 ก.พ. 2564 อ่าน(350)ผู้ดูและระบบ
แบบขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 10 เม.ย. 2563 อ่าน(850)ประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มการขออนุญาตลา 11 มี.ค. 2563 อ่าน(830)ประชาสัมพันธ์
แบบการขออนุญาตไปราชการ 17 ต.ค. 2562 อ่าน(962)ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anuban_ay@hotmail.com