การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

 

ประจำปี 2563

 

ประจำปี 2562