casino siteleri zemin boyasฤฑ lvt zemin kaplama hosgeldin bonusu veren siteler bonus veren siteler vdcasino elektronik sigara betexper vdcasino vdcasino vdcasino giriลŸ vdcasino vdcasino casinomaxi giriลŸ Rulet casinoslotr.com 63bahisnow.com casino siteleri deneme bonusu tipobet dinamobet marsbahis sekabet kolaybet melbetr.com https://casinoslotr.com/giris/ betgaranti kacak iddaa diyarbakir escort gaziantep escort bayan escort bodrum izmir bayan escort fethiye escort escort bayan halkali eryaman escort eryaman escort gรถrรผkle escort marmaris escort
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

      พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 >>คลิกอ่านรายละเอียด<<
       พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 >>คลิกอ่านรายละเอียด<<
       พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 >>คลิกอ่านรายละเอียด<<
       พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

   1. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
        1.1 เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา

>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/467 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 เรื่อง เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว23 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 เรื่อง เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        1.2 การกำหนดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2) ในเขตพื้นที่การศึกษา

>>>หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ศธ 04009/ว4010 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
///// >>>>เอกสารแนบ ว4010<<<<

        1.3 การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>>>หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3362 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารอัตรากำลัง
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 7 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2555 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

        1.4 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น

>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 21 ลงวันที่  13  ธันวาคม  2556 เรื่อง  การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม  2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิ เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง


        1.5 เรื่อง การประเมินค่างาน

>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 13 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 2  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        1.6 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2548 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

        1.7 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว9   ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู)
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว11 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว12 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

        1.8 เรื่อง ประเมินชั้นงานลูกจ้างประจำ

>>>หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร  1008/ว14  ลงวันที่  31  มีนาคม  2553  เรื่อง การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการและที่แก้ไข

   2. งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
       
2.1 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ศธ 0206.6/ว5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
// >>>เพิ่มเติม<<<
>>>หนังสือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 5303.2/6716 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเงื่อนไข การปฏิบัติงานชดใช้ทุนของข้าราชการครูทุนโครงการ สควค.
>>>หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ศธ 04009/ว781 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอกำหนดประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน กรณีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561


        2.2 เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม // >>>เพิ่มเติม<<<
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

         2.3 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

>>>หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว7996 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562
>>>หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว7317 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564

        
2.4 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
>>>หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ที่ ศธ 04009/ว2480 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

        
2.5 เรื่อง การดำเนินการจ้างครูชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา
>>>คู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

>>>แนวทางการแก้ไขปัญหาการขอออกหรือต่อไปอนุญาตทำงานและวีซ่าให้แก่ครูต่างชาติ


        
2.6 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
>>>ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
>>>ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547

>>>ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขสรรหา และเลือกสรรหาพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547
>>>ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2552
>>>ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547
>>>ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552

>>>หนังสือ สพฐ. ที่ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2560 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ. 
>>>หนังสือ สพฐ. ที่ศธ 04009/ว 1589 ลงวันที่ 15 มี.ค. 2560 ข้อหารือการขอใช้บัญชีผุ้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ              

   3. งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
         3.1 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>>>กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 วันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7 วันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 9 วันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง  การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>>>กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553  
>>>กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2555
>>>หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ 04009/ว5012 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)
>>>หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว117 ลงวันที่  23  มิถุนายน  2540 เรื่อง ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
>>>หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างประจำของส่วนราชกา

>>>ประกาศ สพฐ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สพฐ. พ.ศ.2554
>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.7/ว20 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงสุดของอันดับ

         3.2 เรื่อง ทะเบียนประวัติ
>>>หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว28 ลงวันที่ 15 กันยายน 2518 เรื่อง ก.พ.7 แบบใหม่และแฟ้มประวัติข้าราชการ
>>>หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว 40 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2518 เรื่อง คู่มือการจัดทำ ก.พ.7 แบบใหม่// >>>>เพิ่มเติม<<<<
>>>พระราชบัญญัติประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542