กลับหน้าแรก สำนักงาน สกสค.
            โรงเรียน
 
           โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
ที่
โรงเีรียน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
1
     
2
     
3
     
4
     
5
     
6
     
7
     
8
     
9
     
10
     
11
     
12
     
13
     
14
     
15
     
16
     
17
     
18
     
19
     
20
     
21
     
22
     
23
     
24
     
25
     
26
     
27
     
28
     
29
     
30
     
31
     
32
     
33
     
34
     
35
     
36
     
37
     
38
     
39
     
40
     
41
     
42
     
43
     
44
     
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0-372-16478, 0-3721-6500 โทรสาร 0-3721-6478 e-mail : ubn4@obec.go.th