กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม นำโดยนายไพจิต จัยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ได้กำหนดการจัดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ .....   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม นำโดยนายไพจิต จัยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ได้กำหนดการจัดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘  โดยสามารถเข้าร่วมงาน สมัครเข้าประกวดและแข่งขันได้โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

๑.แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 
๒.ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทโครงงานทดลองและโครงงานสิ่งประดิษฐ์ 
๓.ประกวดแฟนซีรีไซเคิล 
๔.ประกวดจัดสวนถาดระบบนิเวศน์
๕.แข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
๖.แข่งขันหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์
ทุกรายการมีทั้งระดับประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย พร้อมนี้ ยังมีพิธีเปิดอันตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการ นิทรรศการวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ละครเวที (Broadway) ทางวิทยาศาสตร์ และการแสดงดนตรีสร้างสรรค์สนุกสนานเร้าใจ ชนิดที่ว่าพลาดปีนี้เสียดายไปถึงปีหน้า ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ในปีนี้ ได้แก่ #มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี #มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี#สำนักงานเทศบาลตำบลเขมราฐ #สำนักงานประปาอำเภอเขมราฐ # Ritt Group #นาลัดดา เจษฎาพานิชย์ นายกเทศบาลตำบลเขมราฐ
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร [542]
ต้อนรับผู้อำนวยการอชิระ วิริยสุขหทัย ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ และเลี้ยงส่งรองผู้อำนวยการณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์เพื่อไปรับตาแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา [1947]
โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน รุ่นที่ 6 [1752]
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา ปีการศึกษา 2558 [1459]
หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี จัดนิทรรศการ "การจัดการขยะมูลฝอยและผลกระทบฯ" [1989]