กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม นำโดยนายไพจิต จัยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ได้กำหนดการจัดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ .....   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม นำโดยนายไพจิต จัยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ได้กำหนดการจัดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘  โดยสามารถเข้าร่วมงาน สมัครเข้าประกวดและแข่งขันได้โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

๑.แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 
๒.ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทโครงงานทดลองและโครงงานสิ่งประดิษฐ์ 
๓.ประกวดแฟนซีรีไซเคิล 
๔.ประกวดจัดสวนถาดระบบนิเวศน์
๕.แข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
๖.แข่งขันหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์
ทุกรายการมีทั้งระดับประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย พร้อมนี้ ยังมีพิธีเปิดอันตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการ นิทรรศการวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ละครเวที (Broadway) ทางวิทยาศาสตร์ และการแสดงดนตรีสร้างสรรค์สนุกสนานเร้าใจ ชนิดที่ว่าพลาดปีนี้เสียดายไปถึงปีหน้า ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ในปีนี้ ได้แก่ #มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี #มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี#สำนักงานเทศบาลตำบลเขมราฐ #สำนักงานประปาอำเภอเขมราฐ # Ritt Group #นาลัดดา เจษฎาพานิชย์ นายกเทศบาลตำบลเขมราฐ
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เขตสุจริต [77]
พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ ) [82]
สพม.๒๙ แสดงเชิงสัญลักษณ์ของเขตสุจริต [93]
ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาจังหวัดอุบลอุบลราชธานี [81]
ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอำนาจเจริญ [102]