สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดไวรัล คลิป (Viral Clip) และภาพถ่าย ในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2565.....   

สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดไวรัล คลิป (Viral Clip) และภาพถ่าย ในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2565

รายละเอียด

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ขอส่งข่าวสคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๒ เรื่อง [170]
กรมควบคุมโรค เรื่อง ขอเชิญชวนส่งคลิปวิดิโอเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก ปี 2565 [276]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 24 ปี [312]
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล [355]
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัย พ.ศ. ..... [279]