ดร.วุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม เป็นประธานในพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม โดยมีผู้เข้าร่วม คือ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลสร้างนกทา.....   

 

ดร.วุธฒิชัย  รัตนวารีพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ลงนามถวายความอาลัย

 

นางสาวสุปราณี มุทาพร นักเรียนยอดเยี่ยม จากการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชนะเลิศระดับจังหวัด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2558 ได้นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงล้นเกล้าเผ่าไทย

 

คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา นำโดย นายเฉลิมแสงรุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลส้รางนกทาเข้าร่วมพิธี

 

สงบนิ่ง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

การแปรอักษรเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
คณะครูโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ รับการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา๖๐ [289]
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ จัดพิธีถวายราชสดุดี [287]
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ เป็นสนามธรรมสนามหลวง [509]
วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน รู้ทันควัน KNOW SMOKING [492]
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 [492]