ผอ.สพม.๒๙ ประชุมเกลี่ยอัตรากำลังบุคลากรโอนย้ายไป ศึกษาธิการจังหวัด.....   

 เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่ห้องประชุมธนาภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙(อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประชุม รอง ผอ.สพม.๒๙/ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย...เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลังของบุคลากร ในสำนักงานที่จะโอนย้ายไปปฏิบัติราชการที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/ศึกษาธิการภาค ตามคำสั่ง คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามความสมัครใจและตามความรู้ความสามารถของผู้ที่จะสมัครใจไป แต่ต้องดูตามอัตราส่วนของเขตพื้นที่ด้วยว่าสามารถที่จะไปได้ทุกคนที่มีความประสงค์จะไปหรือไม่..โดยยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๘-๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ


## บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว ##
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
คณะครูโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ รับการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา๖๐ [141]
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ จัดพิธีถวายราชสดุดี [140]
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ เป็นสนามธรรมสนามหลวง [319]
วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน รู้ทันควัน KNOW SMOKING [303]
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 [322]