สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมจังหวัดอำนาจเจริญรดน้ำขอพร ผอ.สพม.๒๙.....   

 นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) เป็นประธาน การจัดงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย ซึ่งจัดกิจกรรมโดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัยมศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญทั้ง ๒๒ โรงเรียน เพื่อรดน้ำขอพรผู้อาวุโส ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โดมโรงเรียนอำนาจเจริญ

## บุษบง พุฒพรหม  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ /ภาพ-ข่าว ##
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
คณะครูโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ รับการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา๖๐ [141]
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ จัดพิธีถวายราชสดุดี [140]
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ เป็นสนามธรรมสนามหลวง [319]
วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน รู้ทันควัน KNOW SMOKING [303]
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 [322]