ทีมประสานเขตสุจริตสพม.๒๙สรุปงานเตรียมรับการประเมินITA.....   

 ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ขับเคลื่อนทีมประสานเขตสุจริต สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล "ป้องกันการทุจริต" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อเตรียมรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ### ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่###

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collection_token=100000529235435%3A2305272732%3A69&set=a.1814959975198293.1073743383.100000529235435&type=3&pnref=story

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สพม.๒๙ แสดงเชิงสัญลักษณ์ของเขตสุจริต [16]
ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาจังหวัดอุบลอุบลราชธานี [13]
ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอำนาจเจริญ [32]
ผอ.สพม.๒๙ เยี่ยมโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา [24]
ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายศึกษานิเทศก์สู่การปฏิบัติ [32]