สพม.๒๙ ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.....   

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นตัวแทนอัญเชิญพานดอกไม้จันทน์ ถวายหน้าพระเมรุมาศจำลอง ณ มลฑลพิธีวัดสุปัฏนารามวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี ๘ ท่าน ดังนี้ 

๑.นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
๒.นายธนเดช บุญจรัส ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
๓.นางสาวพรทิพย์ น้อยแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ
๔.นางนิภาพร ชลการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๕.นางณัฐภา ตรงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
๖.นางบุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
๗.นายชิดชัย ขยายวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายชำนาญการ
๘.นางอภิญญา เงาศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ได้อัญเชิญพานดอกไม้จันทน์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง มลฑลพิธีวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติโลกและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [1579]
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เขตสุจริต [1819]
พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ ) [2151]
สพม.๒๙ แสดงเชิงสัญลักษณ์ของเขตสุจริต [1816]
ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาจังหวัดอุบลอุบลราชธานี [1787]