สพม.๒๙ ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.....   

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นตัวแทนอัญเชิญพานดอกไม้จันทน์ ถวายหน้าพระเมรุมาศจำลอง ณ มลฑลพิธีวัดสุปัฏนารามวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี ๘ ท่าน ดังนี้ 

๑.นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
๒.นายธนเดช บุญจรัส ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
๓.นางสาวพรทิพย์ น้อยแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ
๔.นางนิภาพร ชลการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๕.นางณัฐภา ตรงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
๖.นางบุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
๗.นายชิดชัย ขยายวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายชำนาญการ
๘.นางอภิญญา เงาศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ได้อัญเชิญพานดอกไม้จันทน์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง มลฑลพิธีวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
คณะครูโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ รับการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา๖๐ [279]
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ จัดพิธีถวายราชสดุดี [278]
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ เป็นสนามธรรมสนามหลวง [498]
วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน รู้ทันควัน KNOW SMOKING [483]
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 [486]