สพม.๒๙ ร่วมรับฟังนโยบาย พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑.....   

 นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผอ.สพม.๒๙ พร้อมบุคลากร ร่วมรับฟังนโยบาย จากเลขา กพฐ.ในรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ" ณ ห้องประชุมธนาภูมิ สพม.๒๙ เมื่อ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

## 🏫 หัวข้อกิจกรรมเด่น พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ ๙ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ (๗ มี.ค.๖๑)

 ห้องเรียนธรรมชาติ โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์
สพป.นนทบุรี เขต ๒

 เรื่องราวสู่ความสำเร็จของ อาจารย์วันดี คชานันท์ 
โรงเรียนวัดสัมมาราม สพป.ราชบุรี เขต ๒

 เปิดบ้านวิชาการคุณภาพบนดอย โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๒ สพป.ตาก เขต ๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมเด่นของโรงเรียนบ้านนาตะคุ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

 โครงการ COFFEE TRUCK 
โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สพม.๒๙ ทำบุญตักบาตรรดน้ำขอพรประเพณีสงกรานต์สืบสานตำนานไทยปี ๖๑ [20]
สพม.๒๙ ประชุมเตรียมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สพฐ.ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา [102]
สพม.๒๙ พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางฯ ฉบับปรับปรุง๒๕๖๐ [60]
สพฐ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ติดตามสนับสนุนการแก้ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สพม.๒๙ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ [77]
สพม.๒๙ ร่วมประชุมทางไกล พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ [112]