สพม.๒๙ ร่วมประชุมทางไกล พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑.....   

 

นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผอ.สพม. รักษาราชการแทน ผอ.สพม.๒๙ พร้อมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE ในรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมธนาภูมิ สพม.๒๙ โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ..###

@ ติดตามรับชมย้อนหลัง VTR โรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนแจงร้อนวิทยา สังกัด สพม.1 ทางรายการ “พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน(เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561)นาทีที่ 19 – ถึงนาทีที่ 23.26 ทั้งนี้ยังมีปะเด็นหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้ 1.Thailand ICT Youth Challenge 2016 รร.ทาเหนือวิทยา สพป.เชียงใหม่1 2.โรงเรียนวิถีพุทธ รร.แจงร้อนวิทยา สพม.1 3.กิจกรรมเด่นของรร.สฤษดิเดช สพป.จันทบุรี1 และ รร.สวนพระยาวิทยา สพม.15 4.การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รร.ราชประชานุเคราะห์ 6 สพป.นศ. 2 5.นาฎมวยไทย รร.วัดน้ำพุ สพป.ราชบุรี1 6.“อโวคาโด้โอเค” รร.บ้านเจดีย์โคะ สพป.ตาก2
ติดตามรับชมย้อนหลังที่ : https://www.youtube.com/watch?v=6301mhV5Oy4 ###
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.๒๙ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ [112]
วันที่ 18 กันยายน2561 ผอ.สพม.29 ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบสาระสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา แก่ข้า [165]
วันที่ 3-13 กันยายน 2561 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได้เข้ามอบนโยบาย แก่โรงเรียน [159]
ผอ.สพม.๒๙ ประธานเปิดการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สหวทยาเขต ๘ (เดชอุดม) [416]
สพม.๒๙ ประชุมแนวทางการส่งเสริมบทบาท หน้าที่ ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริต [336]