ผอ.สพม.๒๙ คารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่.....   

 ### นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.๒๙ พร้อมด้วย นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผอ.สพม.๒๙ นายธนเดช บุญจรัส ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวพรทิพย์ น้อยแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เข้าคารวะ นายสฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ คนใหม่ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานการศึกษา ของจังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดอำนาจเจริญต่อไป .... บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว ###

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สพม.๒๙ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ "คุณธรรม นำครูไทย สร้างเด็กไทย หัวใจซื่อตรง" [12]
ผอ.สพม.๒๙ มอบประกาศเกียรติคุณ วันครูครั้งที่ ๖๓ [14]
สพม.๒๙แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [12]
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.๒๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ [49]
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.๒๙ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ [138]