ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายศึกษานิเทศก์สู่การปฏิบัติ.....   

 ### นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ มอบนโยบายให้ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๙ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน ตามยุทธศาสตร์ ของชาติ ๖ ด้าน ให้วางยุทธศาสตร์ก่อนจะขับเคลื่อนลงสู่โรงเรียน ซึ่งจะต้องมีภาคีเครือข่ายคือ ครูผู้สอนในโรงเรียนร่วมกันขับเคลื่อน ต้องเป็นศึกษานิเทศก์ยุคใหม่ เป็น SMART SUPERVISOR ที่จะนำพา สพม.๒๙ ให้เป็น SMART Area , SMART School , SMART Teacher, and SMART Student โดยให้ศึกษานิเทศก์เอาภารกิจนำสู่ภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็น SMART AREA...พร้อมมอบขวัญกำลังใจให้กับศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ทั้ง ๔ ท่าน ณ ห้องประชุมธนาภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ....บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ / ภาพ-ข่าว ...ดูภาพกจกรรมเพิ่มเติม ...
### https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec... ###


 @ ขอขอบคุณ ข่าว สพฐ.

http://www.obec.go.th/news/93709

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สพม.๒๙ แสดงเชิงสัญลักษณ์ของเขตสุจริต [16]
ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาจังหวัดอุบลอุบลราชธานี [13]
ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอำนาจเจริญ [33]
ผอ.สพม.๒๙ เยี่ยมโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา [25]
ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายศึกษานิเทศก์สู่การปฏิบัติ [33]