ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาจังหวัดอุบลอุบลราชธานี.....   

 ### นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เป็นประธานประชุมผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้บริหารโรงเรียนมัธยมทั้ง ๕๙ โรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.๒๙ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่าย และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม สพม.๒๙ เข้าร่วมรับฟังนโยบาย โดยท่านผอ.สพม.๒๙ ท่านได้กล่าวให้ข้อคิดกับผู้บริหารโรงเรียนว่า ทำอย่างไรเด็กจึงจะได้ประโยชน์สูงสุด จากครู ผู้บริหารโรงเรียน และฝากให้โรงเรียนนำยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน (ในแผนการศึกษาชาติ ๒๐ ปี ) ไปปรับใช้ในโรงเรียน และร่วมกันขับเคลื่อนให้พัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมได้มอบขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งย้ายไปโรงเรียนอื่น นำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบคุณท่านกมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ และอำนวยความสะดวกในทุกเรื่อง....บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว..ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...
### https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec... ##### https://youtu.be/aeah8F-ZYqU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จัด/ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมลำรึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร [35026]
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน [34881]
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติโลกและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [36735]
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เขตสุจริต [36940]
พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ ) [37505]