พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ ).....   

 ### พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ จำนวน ๑๒ ท่าน เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม มีนายชาคริต พิมพ์หล่อ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) เพื่อรับทราบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียน เนื่องในโอกาสที่ท่านพร้อมคณะเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีนายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้อำนวยการเขตฯ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑....และในภาคบ่ายท่านและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ จำนวน ๒๒ โรงเรียนอยู่ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ มีนายจิตติ เสือสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ และคณะหน่วยตรวจสอบภายใน,นิติกร รายงานผลการดำเนินงานในส่วนของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ...บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว ### https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จัด/ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมลำรึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร [35027]
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน [34881]
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติโลกและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [36736]
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เขตสุจริต [36940]
พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ ) [37506]