ผอ.สพม.๒๙ ร่วมเดิน - วิ่ง พุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี ๒๕๖๑.....   

 ## นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ พร้อมมอบนโยบาย ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ร่วมกันพัฒนาการศึกษา ให้เด็กได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด มีนายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเดิน - วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๑ (ปีที่ ๑๗) ของโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ร่วมกับอำเภอสิรินธร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติบูชา ทำความดี ในวันวิสาขบูชา โดยมี นายสฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว อำเภอสิริรธร จังหวัดอุบลราชธานี (Cr ภาพ เครือข่าย รร.สิริธรวิทยานุสรณ์) ....บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ-ข่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สพม.๒๙ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ "คุณธรรม นำครูไทย สร้างเด็กไทย หัวใจซื่อตรง" [12]
ผอ.สพม.๒๙ มอบประกาศเกียรติคุณ วันครูครั้งที่ ๖๓ [14]
สพม.๒๙แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [12]
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.๒๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ [49]
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.๒๙ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ [138]