สพม.๒๙แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒.....   

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจําปีพ. ศ. 2561 เฉพาะการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรอบแรกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณสนามสอบโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 29 ห้องสอบโดยมีนายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได้ทำการชี้แจงให้คณะกรรมการดำเนินการสอบ ดูแลควบคุมการสอบ เป็นไปด้วยความ บริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 [14]
การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะงานการเงินและบัญชี ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 [11]
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 [28]
ปลูก "ต้นรวงผึ้ง" ไม้มหามงคล ณ สพม.29 [31]
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม.29 [38]