ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร : ส่งเสริมจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม สพม.29.....   

 วันที่ 26 เมษายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร : ส่งเสริมจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการเขตพื้นที่สุจริต โดย นายพิทยา ไชยมลคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีการดำเนินกิจกรรม หลอมดวงใจ ใฝ่ธรรมะ ,เขตพื้นที่สุจริต พิชิตคอร์รับชั่น ,วิเคราะห์ความเสี่ยง  และจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

           

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
มอบนโยบายด้านการศึกษา โรงเรียนนายมวิทยาคาร [16]
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน [10]
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย [29]
พิธีถวายมุฑิตาจิตสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงกโร สุทธิพันธุ์) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กทม. [27]
กิจกรรม เคารพธงชาติ 5 สิงหาคม 2562 [22]