casino siteleri hoลŸgeldin bonusu veren siteler bonus veren siteler 1xbet giriลŸ kaรงak iddaa diyarbakฤฑr escort
 
 


วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 3/2562 เพื่อแจ้งนโยบายด้านการศึกษา ทิศทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช.....   

        วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 3/2562 เพื่อแจ้งนโยบายด้านการศึกษา ทิศทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และแจ้งข้อราชการที่สำคัญแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และมีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตร และลงนามทำ MOU ร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

 

     

>>>ดูรูปทั้งหมด<<<

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2564 [6]
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โครงการ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1 [6]
ประชุมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ประจำปี 2564 และประชุมทีมบริหารต่อเนื่องเพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [6]
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ [8]
ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [7]