.....   

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปี พ.ศ. 2562 <<รายละเอียด>>

1. ตำแหน่งพนักงานราชการ วิชาเอก ภาษาไทย   <<รายละเอียด>>

2. ตำแหน่งพนักงานราชการ วิชาเอก พลศึกษา   <<รายละเอียด>>

3. ตำแหน่งพนักงานราชการ วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป   <<รายละเอียด>>

4. ตำแหน่งพนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป   <<รายละเอียด>>

5. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วิชาเอก ฟิสิกส์   <<รายละเอียด>>

6. ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ   <<รายละเอียด>>

7. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด   <<รายละเอียด>>

 

ลิ้งสำรอง

ประกาศ

พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เอกภาษาไทย

พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เอกพลศึกษา

พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต เอกฟิสิกส์

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน [2833]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 [456]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ [303]
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (จังหวัดอุบลราชธานี) [726]
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อรับย้ายให้ตำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม [762]