กลับหน้าแรก สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
            กลับหน้าแรก
 
           กลุ่มงานและโทรศัพท์ภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
ที่
กลุ่มงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
1
กลุ่มอำนวยการ    
2
กลุ่มบริหารงานบุคคล    
3
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    
4
กลุ่มนโยบายและแผน    
5
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    
6
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
เบอร์โทรศัพท์ :089-7174606 ,0835620982,0819663193 Email : ubn4@obec.go.th