สพม.๒๙ การป้องกันการทุจริตโดยผู้ช่วยเลขาธิการ ปปช.อุทิศ บัวศรี
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี