ผอ.สพม.๒๙ ประธานในพิธีบันทึกข้อตกลง ตามโครงการ สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น
  เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีี