เข้าค่ายเสริมสร้างคุณธรรมฯภายใต้โครงการเขตสุจริต สพม.๒๙
 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรในสังกัด เข้ารับการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อสุจริต) ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดป่าบึงเขาหลวง ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับความเมตตาจากพระครูบรรพตวรกิจ เจ้าอาวาสวัดป่าบึงเขาหลวง เจ้าคณะตำบลกลางใหญ่ ให้ความเมตตาเป็นพระวิทยากร เสริมสร้างความรู้และคุณธรรม ในการพัฒนาบุคลากรของ สพม.๒๙(อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) ในครั้งนี้