หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : ปรศโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 2)  
เรียน :
เนื้อหา : ปรศโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 2)
กลุ่มงาน/ฝ่าย : การเงิน
แนบไฟล์ :
[]2016121111852.pdf]
ผู้นำส่ง : วรุท  เมื่อ : 21 ม.ค. 2559 ip:122.154.134.10 เปิด : 945 ครั้ง