หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : กำหนดรายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี E -market และ E - Bidding  
เรียน : -
เนื้อหา : กำหนดรายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี E -market และ E - Bidding
กลุ่มงาน/ฝ่าย : บริหารการเงินและสินทรัพย์
แนบไฟล์ :
[]2017117101035.pdf]
ผู้นำส่ง : วรุท  เมื่อ : 17 ม.ค. 2560 ip:122.154.134.14 เปิด : 716 ครั้ง