หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : ประกาศโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ 100/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เรียน : -
เนื้อหา : ประกาศโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ 100/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ฝ่าย : บริหารการเงินและสินทรัพย์
แนบไฟล์ :
[]201732163433.pdf]
ผู้นำส่ง : วรุท  เมื่อ : 2 มี.ค. 2560 ip:122.154.134.14 เปิด : 1117 ครั้ง