หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559 และ เดือนมกราคม - กรกฏาคม 2560  
เรียน : -
เนื้อหา : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559 และ เดือนมกราคม - กรกฏาคม 2560
กลุ่มงาน/ฝ่าย : การเงิน
แนบไฟล์ :
[]2017913101902.pdf]
ผู้นำส่ง : วรุท  เมื่อ : 13 ก.ย. 2560 ip:202.29.210.230 เปิด : 712 ครั้ง