หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ไว้เหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
เรียน : -
เนื้อหา : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ไว้เหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
กลุ่มงาน/ฝ่าย : การเงิน
แนบไฟล์ :
[]2018910153444.pdf]
ผู้นำส่ง : วรุท  เมื่อ : 10 ก.ย. 2561 ip:122.154.134.14 เปิด : 469 ครั้ง