หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : ประกาศ สพม.29 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 29 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)  
เรียน :
เนื้อหา : ประกาศ สพม.29 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 29 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ฝ่าย : กลุ่มงานพัสดุ
แนบไฟล์ :
[]2019726192323.pdf]
ผู้นำส่ง : ประชาสัมพันธ์ เมื่อ : 26 ก.ค. 2562 ip:183.89.85.203 เปิด : 317 ครั้ง