หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (IC4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เรียน :
เนื้อหา : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (IC4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ฝ่าย : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แนบไฟล์ :
[]2021714104117.pdf]
ผู้นำส่ง : ผู้ดูและระบบ เมื่อ : 14 ก.ค. 2564 ip:122.154.134.14 เปิด : 151 ครั้ง