หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (IC3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็  
เรียน :
เนื้อหา : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (IC3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ฝ่าย : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แนบไฟล์ :
[]2021714104321.pdf]
ผู้นำส่ง : ผู้ดูและระบบ เมื่อ : 14 ก.ค. 2564 ip:122.154.134.14 เปิด : 535 ครั้ง