หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : ประกาศ สพม.อบอจ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เรียน :
เนื้อหา : ประกาศ สพม.อบอจ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่มงาน/ฝ่าย : กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แนบไฟล์ :
[]20211215122611.pdf]
ผู้นำส่ง : ผู้ดูและระบบ เมื่อ : 15 ธ.ค. 2564 ip:122.154.134.14 เปิด : 318 ครั้ง