หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : ประกาศ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
เรียน :
เนื้อหา : ประกาศ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ฝ่าย : กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แนบไฟล์ :
[]2022618113927.pdf]
ผู้นำส่ง : ผู้ดูและระบบ เมื่อ : 18 มิ.ย. 2565 ip:122.154.134.14 เปิด : 32 ครั้ง