หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : ร่าง ประกาดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)  
เรียน :
เนื้อหา : ร่าง ประกาดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ฝ่าย : กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แนบไฟล์ :
[]2022719133338.pdf]
ผู้นำส่ง : ผู้ดูและระบบ เมื่อ : 19 ก.ค. 2565 ip:122.154.134.14 เปิด : 96 ครั้ง