หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ของโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
เรียน :
เนื้อหา : ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ของโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
กลุ่มงาน/ฝ่าย : กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แนบไฟล์ :
[]2022919230456.PDF]
ผู้นำส่ง : ผู้ดูและระบบ เมื่อ : 19 ก.ย. 2565 ip:14.207.182.107 เปิด : 43 ครั้ง