อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
3เม.ย.63
ร่วมปรบมือส่งกำลังใจ เพื่อขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโรคโควิด 2019 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาสพม.29 ร่วมปรบมือส่งกำลังใจ เพื่อขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรท
170-ไม่มีผลโหวต-
3เม.ย.63
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 30 มีนาคม 2563
วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายสุพิชญ์ ลาลุน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเข้าเเถว เคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ณ สำ
110-ไม่มีผลโหวต-
3เม.ย.63
ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 2019 บริเวณภายใน เเละภายนอกอาคารโดยรอบ เเละมอบหน้ากากอนามัย แบบผ้า แก่บุคลากรสำนักงาน เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 และเพื่อความปลอดภัยของผู้มาติดต
วันที่ 27 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ในการดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 2019 บริเวณภายใน เเละภายนอกอาคารโดยรอบ เเละม
90-ไม่มีผลโหวต-
3เม.ย.63
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังข้อราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ
90-ไม่มีผลโหวต-
3เม.ย.63
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 23 มีนาคม 2563
วันที่ 23 มีนาคม 2563 ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมกิจกรรมเข้าเเถว เคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
90-ไม่มีผลโหวต-
3เม.ย.63
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เเละประชุมคณะผู้บริหารข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้พัฒนาคุณภาพการศึกษา เเละส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายสุพิชญ์ ลาลุน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เเละประชุมคณะผู้บริหารข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้พัฒนาคุณภาพการศึกษา
90-ไม่มีผลโหวต-
3เม.ย.63
ประชุมปรึกษาข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมปรึกษาข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในสำนักงานเขต
10-ไม่มีผลโหวต-
3เม.ย.63
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู เเละบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน และติดตามผลการใช้แอพลิเคชั่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายสุพิชญ์ ลาลุน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู เเละบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
20-ไม่มีผลโหวต-
3เม.ย.63
ประชุมการบริหารจัดการการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานประชุมการบริหารจัดการการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การ
10-ไม่มีผลโหวต-
3เม.ย.63
ประชุมการดำเนินงานที่มีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1
วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมประชุมการดำเนินงานที่มีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 ณ
20-ไม่มีผลโหวต-
3เม.ย.63
ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมธนา ภูมิ
วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
20-ไม่มีผลโหวต-
3เม.ย.63
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และประธานกรรมการ รับผิดชอบกำกับดูแลการรายงานผลและการติดตามประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
10-ไม่มีผลโหวต-
3เม.ย.63
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 16 มีนาคม 2563
วันที่ 16 มีนาคม 2563 นางศิริญา ถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เเละข้าราชการครู เเละบุคลากรทางการศึกษา สพม.29 ร่วมเข้าเเถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เเละกล่าวคำปฏิญาณเข
10-ไม่มีผลโหวต-
3เม.ย.63
ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เเละสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 14-15 มีนาคม 2563 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรองผู้อ
10-ไม่มีผลโหวต-
3เม.ย.63
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เเละประชุมคณะผู้บริหารข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ณ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เเละโรงเรียนหนามแท่งพ
วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เเละประชุมคณะผู้บริหารข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้พัฒนาคุณภาพการศึกษา
10-ไม่มีผลโหวต-
3เม.ย.63
ต้อนรับ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ศูนย์ ERIC) ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะก
10-ไม่มีผลโหวต-
3เม.ย.63
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เเละประชุมคณะผู้บริหารข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ณ โรงเรียนพังเคนพิทยา โรงเรียนพะลานวิทยาคม เเละ
วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เเละประชุมคณะผู้บริหารข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาส
10-ไม่มีผลโหวต-
3เม.ย.63
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 9 มีนาคม 2563
วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายสุพิชญ์ ลาลุน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เเละสวดมนต์
10-ไม่มีผลโหวต-
3เม.ย.63
ต้อนรับ นายสุพิชญ์ ลาลุน เข้ารับตำแหน่งใหม่ รองผูัอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขต ต้อนรับ นายสุพิชญ์ ลาลุน เข้ารับตำแหน่งใหม่ รองผูัอำนวยการสำนักงาน
20-ไม่มีผลโหวต-
3เม.ย.63
ประชุมการบริหารจัดการการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เเละตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม เเละบุคลากรสำนักงานเขต ดำเนินการประชุมการบริหารจัดการการรายงานผลการดำเนิน
20-ไม่มีผลโหวต-