อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
19ก.พ.64
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ณ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยนายบรรณเพ็ญ เครือประสาร นายวีระศักดิ์ พลมณี นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเ
370-ไม่มีผลโหวต-
15ก.พ.64
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและร่วมแสดงเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร นายวีระศักดิ์ พลมณี นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม
470-ไม่มีผลโหวต-
15ก.พ.64
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เข้าพบผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เพื่อหารือแนวทางการ ขับเคลื่อน "โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ"
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เข้าพบผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เพื่อหารือแนวทางการ ขับเคลื่อน "โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ" โดยนายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร
330-ไม่มีผลโหวต-
11ก.พ.64
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต29 ประธานพิธีเปิดโครงการการจัดทำแผนดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3 ณ ห้องประชุมประทุม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต29 ประธานพิธีเปิดโครงการการจัดทำแผนดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3 ณ ห้องประชุมประทุม
490-ไม่มีผลโหวต-
11ก.พ.64
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประชุมทีมบริหา
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประชุมทีมบริหา
490-ไม่มีผลโหวต-
11ก.พ.64
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 6/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกท่าน เข้าร
550-ไม่มีผลโหวต-
11ก.พ.64
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประธานพิธีเปิดโครงการการจัดทำแผนดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3 ณ ห้องประชุม โรงเ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประธานพิธีเปิดโครงการการจัดทำแผนดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3 ณ ห้องประชุม โรงเ
400-ไม่มีผลโหวต-
10ก.พ.64
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มอบนโยบายการบริหารงานโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตหอไตร "best of the best 3 หลักการ 3 กลยุทธ์ 3 มาตร
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มอบนโยบายการบริหารงานโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตหอไตร "best of the best 3 หลักการ 3 กลยุทธ์ 3 มาตร
390-ไม่มีผลโหวต-
10ก.พ.64
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และคณะกรรมการฯ ออกประเมินความพร้อมขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ณ โรงเรียนนาเยียศึกษา อำเภอนาเยีย จังหวัดอ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และคณะกรรมการฯ ออกประเมินความพร้อมขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ณ โรงเรียนนาเยียศึกษา อำเภอนาเยีย จังหวัดอ
410-ไม่มีผลโหวต-
10ก.พ.64
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 วีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมประชุมประสานแผนการตรวจราชการ (นายสุรินทร์ แก้วมณี) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่เขต
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมประชุมประสานแผนการตรวจราชการ (นายสุรินทร์ แก้วมณี) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
310-ไม่มีผลโหวต-
10ก.พ.64
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม-มุกดาหาร) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และบุคลากร สพม.29 เข้าร่วมการศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม-มุกดาห
230-ไม่มีผลโหวต-
10ก.พ.64
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและร่วมแสดงเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.29 ร่วมกิจกรรมเข้าแถ
260-ไม่มีผลโหวต-
6ก.พ.64
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการ
310-ไม่มีผลโหวต-
6ก.พ.64
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมต้อนรับการติดตามการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ณ โรงเรียนพนาศึกษา อำเภอพนา จ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมต้อนรับการติดตามการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ณ โรงเรียนพนาศึกษา อำเภอพนา จ
360-ไม่มีผลโหวต-
4ก.พ.64
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างสำน
530-ไม่มีผลโหวต-
4ก.พ.64
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2564
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และผู้อำนวยการกลุ่ม
480-ไม่มีผลโหวต-
2ก.พ.64
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ
630-ไม่มีผลโหวต-
2ก.พ.64
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและร่วมแสดงเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ข้าราชการครูและบุคลากรท
440-ไม่มีผลโหวต-
28ม.ค.64
วันที่ 28 - 29 มกราคม 2564 ประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการนิเทศออนไลน์ (Online Supervision) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพล
วันที่ 28 - 29 มกราคม 2564 นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการ กตปน. ประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการนิเทศออนไลน์ (Online Supervis
530-ไม่มีผลโหวต-
28ม.ค.64
วันที่ 28 มกราคม 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เข้าร่วมประชุมแผนการบูรณาการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีโดยมี ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่า
วันที่ 28 มกราคม 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบฯ เข้าร่วมประชุมแผนการบูรณาการศึกษาธิการจังห
640-ไม่มีผลโหวต-