casino siteleri hoลŸgeldin bonusu veren siteler bonus veren siteler 1xbet giriลŸ kaรงak iddaa diyarbakฤฑr escort
           อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
20ต.ค.64
ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2564
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การ
60-ไม่มีผลโหวต-
20ต.ค.64
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โครงการ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม
60-ไม่มีผลโหวต-
20ต.ค.64
ประชุมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ประจำปี 2564 และประชุมทีมบริหารต่อเนื่องเพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เข้าร่ว
60-ไม่มีผลโหวต-
20ต.ค.64
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทาง
80-ไม่มีผลโหวต-
20ต.ค.64
ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย
70-ไม่มีผลโหวต-
20ต.ค.64
ประชุมกับเจ้าหน้าที่จากโครงการ EDU -Port Japan เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและโรงเรียนนำร่องของประเทศไทย
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่จากโครงการ EDU -Port Japan เพื่อชี้แจงรายละเอียดโคร
30-ไม่มีผลโหวต-
20ต.ค.64
ประชุมข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายบรรณเพ็ญ เครือประสาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
00-ไม่มีผลโหวต-
19ต.ค.64
ประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ครั้งที่ 1
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
60-ไม่มีผลโหวต-
19ต.ค.64
พิธีเปิดและเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ณ ห้องประชุม 40 ปี ก.ข. โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
วันนี้ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดและเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการดูแลช่
80-ไม่มีผลโหวต-
19ต.ค.64
พิธีเปิดและเป็นวิทยากร การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โครงการ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1
วันนี้ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพี้นที่การศึกมัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดและเป็นวิทยากร การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โครงการ ลูกเสื
90-ไม่มีผลโหวต-
15ต.ค.64
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ประชุมการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำน
200-ไม่มีผลโหวต-
14ต.ค.64
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ณ
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ณ
330-ไม่มีผลโหวต-
11ต.ค.64
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.อบอจ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
400-ไม่มีผลโหวต-
11ต.ค.64
วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอ
วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอ
400-ไม่มีผลโหวต-
11ต.ค.64
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.29 น. นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ส่งหนังสือราชการ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง ผู้อำน
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.29 น. นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ส่งหนังสือราชการ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง ผู้อำน
420-ไม่มีผลโหวต-
11ต.ค.64
วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประชุมทีม
วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประชุมทีม
370-ไม่มีผลโหวต-
11ต.ค.64
วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการครูแล
330-ไม่มีผลโหวต-
22ก.ย.64
วันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธาน อำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุมการดำเนินการปรึกษา/แนะนำ (Coaching Team)
วันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร นายวีระศักดิ์ พลมณี นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธาน อำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุมการดำเนินการปรึกษา/
630-ไม่มีผลโหวต-
22ก.ย.64
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ
650-ไม่มีผลโหวต-
22ก.ย.64
วันที่ 18 กันยายน 2564 การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี
วันที่ 18 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุ
610-ไม่มีผลโหวต-