อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
24พ.ย.63
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะด้านโค้ดดิ้ง”
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะด้านโค้ดดิ้ง” โดยมี ดร.รัฐศาสตร์
80-ไม่มีผลโหวต-
24พ.ย.63
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.29 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล
60-ไม่มีผลโหวต-
24พ.ย.63
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล Pathumphit Mini Marathon 2020 “ชวนวิ่งชมห้วย ช่วยพัฒนาปทุมพิท” ณ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล Pathumphit Mini Marathon 2020 “ชวนวิ่งชมห้วย ช่วยพัฒนาปทุมพิท” ณ
80-ไม่มีผลโหวต-
24พ.ย.63
วันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2563 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็
วันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2563 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็
70-ไม่มีผลโหวต-
16พ.ย.63
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายอิทธิพัทธ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา สพม.29 ร่วมกิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว
270-ไม่มีผลโหวต-
12พ.ย.63
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประชุมมอบนโยบายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประชุมมอบนโยบายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ
790-ไม่มีผลโหวต-
12พ.ย.63
ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทั้ง 3 ท่าน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
ยินดีต้อนรับนายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทั้ง 3 ท่าน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประ
700-ไม่มีผลโหวต-
29ต.ค.63
วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2563 พิธีทำบุญเลี้ยงพระสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ณ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร สพม.29 จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก
990-ไม่มีผลโหวต-
15ต.ค.63
วันที่ 28 - 29 กันยายน 2563 การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา
วันที่ 28 - 29 กันยายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็
860-ไม่มีผลโหวต-
15ต.ค.63
วันที่ 29 กันยายน 2563 นางศิริญา ถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2563
วันที่ 29 กันยายน 2563 นางศิริญา ถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2563
810-ไม่มีผลโหวต-
15ต.ค.63
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 กิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมกิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ สำนักงา
530-ไม่มีผลโหวต-
15ต.ค.63
วันที่ 28 กันยายน 2563 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการฯ ณ ห้องประชุมธนาภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 28 กันยายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการฯ ณ ห้อง
600-ไม่มีผลโหวต-
15ต.ค.63
นที่ 28 กันยายน 2563 นางศิริญา ถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ ปีการศึกษา 2563 ศูนย์แนะแนวจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 28 กันยายน 2563 นางศิริญา ถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ ปีการศึกษา 2563 ศูนย์แนะแนวจังหวัดอำนาจเจริ
360-ไม่มีผลโหวต-
15ต.ค.63
วันที่ 28 กันยายน 2563 ประชุมชี้เเจงนโยบายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564-2566 เเละการจัดแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
วันที่ 28 กันยายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในการประชุมชี้เเจงนโยบายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564-2566 เเละการจัดแผนปฏิบั
400-ไม่มีผลโหวต-
15ต.ค.63
วันที่ 23 - 24 กันยายน 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 25
วันที่ 23 - 24 กันยายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจ
100-ไม่มีผลโหวต-
15ต.ค.63
วันที่ 19 กันยายน 2563 งานแสดงมุฑิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 19 กันยายน 2563 นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนคอนเวนชั่น
130-ไม่มีผลโหวต-
15ต.ค.63
วันที่ 16 กันยายน 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นบทบาท "ผู้สอน" เป็น "Coach" สหวิทยาเขตพระศรีเจริญ ณ โรง
วันที่ 16 กันยายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและการพัฒนาความสามารถในการเ
120-ไม่มีผลโหวต-
15ต.ค.63
วันที่ 13 - 15 กันยายน 2563 ศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย)
วันที่ 13 - 15 กันยายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เดินทางไปศึกษาดูงานแนวทาง
110-ไม่มีผลโหวต-
15ต.ค.63
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี NPO I.S.A. (NPO INTERNATIONAL SEVA ASSOCIATION) ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานการมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี NPO I.S.A. (NPO INTERNATIONAL SEVA ASSOCIATION) ณ โรงเรียนล
110-ไม่มีผลโหวต-
11ก.ย.63
วันที่ 2 กันยายน 2563 นายสุพิชญ์ ลาลุน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นำเสนอผลงานการประเมินรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสิริจันทร์โท โรงเรียนอุบลวิทย
วันที่ 2 กันยายน 2563 นายสุพิชญ์ ลาลุน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นำเสนอผลงานการประเมินรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสิริจันทร์โท โรงเรียนอุบลวิทย
750-ไม่มีผลโหวต-