casino siteleri hoลŸgeldin bonusu veren siteler bonus veren siteler 1xbet giriลŸ kaรงak iddaa diyarbakฤฑr escort
           อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
9ต.ค.63
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
12610-ไม่มีผลโหวต-
25ก.ย.63
ร้อยรักถังดวงใจ สานสายใยน้อมจิตมุทิตา สพม.29 ปี 2563
ร้อยรักถังดวงใจ สานสายใยน้อมจิตมุทิตา สพม.29 ปี 2563
6050-ไม่มีผลโหวต-
6มี.ค.63
ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
14030-ไม่มีผลโหวต-
13พ.ย.62
คู่มือประเมิน ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
คู่มือประเมิน ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
15690-ไม่มีผลโหวต-
12มิ.ย.61
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร(คูปองครูู) ของหน่วยพัฒนาครู สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำนวน 8 หลักสูตร
.
25350-ไม่มีผลโหวต-
1มิ.ย.61
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร(คูปองครูู) ของหน่วยพัฒนาครู บริษัท แม็กซิม่าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
.
20310-ไม่มีผลโหวต-
28พ.ค.61
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร(คูปองครูู) ของหน่วยพัฒนาครู บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด
.
15900-ไม่มีผลโหวต-
16พ.ค.61
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ( จำนวน 5 หลักสูตร) โดยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์
.
12710-ไม่มีผลโหวต-
9พ.ค.61
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดในวิชาภาษาไทย
.
11200-ไม่มีผลโหวต-
8พ.ค.61
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 38 (25 - 29 มิ.ย. 61) ของ มรภ.อุบลราชธานี
อบรม 25 -29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเนวด้าคอนเวนชั่น จ.อุบลราชธานี อบรมชำนาญการพิเศษ ต้องดำรงตำแหน่งชำนาญการ 1 ปี นับถึงวันยื่นคำขอ อบรมเชี่ยวชาญ ต้องดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 3 ปี นับถึงวันยื่นคำขอ
12560-ไม่มีผลโหวต-
19เม.ย.61
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (ระหว่างวันที่ 4 - 8 พ.ค. 61) มรภ.ศรีสะเกษ
อบรม ระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2561 ดูรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่ http://edu.sskru.ac.th/education/
10480-ไม่มีผลโหวต-
4เม.ย.61
สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรฯ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 (บัดนี้ - 24 เมษายน 2561)
.
6780-ไม่มีผลโหวต-
2เม.ย.61
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน เปิดรับสมัครชิงทุน Fulbright Foreigh Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
เปิดโอกาสให้ครูที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยไปสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา
14330-ไม่มีผลโหวต-
19มี.ค.61
ประชาสัมพันธ์ โครงการการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้สู่โลกออนไลน์สำหรับครูยุคใหม่ ของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน รุ่นที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน
.
5910-ไม่มีผลโหวต-
12มี.ค.61
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 37 ของคณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเนวด้าคอนเวนชั่น จ.อุบลราชธานี
22600-ไม่มีผลโหวต-
9มี.ค.61
คุรุสภาเปิดให้ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561
คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
27500-ไม่มีผลโหวต-
15ก.พ.61
ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561
.
7790-ไม่มีผลโหวต-
15ก.พ.61
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร“การป้องกันการทุจริตด้านความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและวินัยทางงบประมาณและการคลัง การบริหารงานพัสดุเพื่อ ความโปร่งใสและมีประสิทธิภา
.
6760-ไม่มีผลโหวต-
15ก.พ.61
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การบริหารการเงิน การคลังของ หน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4
.
6680-ไม่มีผลโหวต-
15ก.พ.61
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การอบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560”รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3
.
7020-ไม่มีผลโหวต-