อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
7ก.ค.65
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ขอส่งข่าวสคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๒ เรื่อง
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ขอส่งข่าวสคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๒ เรื่อง
2230-ไม่มีผลโหวต-
7ก.ค.65
กรมควบคุมโรค เรื่อง ขอเชิญชวนส่งคลิปวิดิโอเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก ปี 2565
กรมควบคุมโรค เรื่อง ขอเชิญชวนส่งคลิปวิดิโอเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก ปี 2565
3200-ไม่มีผลโหวต-
8มิ.ย.65
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 24 ปี
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 24 ปี
3570-ไม่มีผลโหวต-
3พ.ค.65
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล
4220-ไม่มีผลโหวต-
3พ.ค.65
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัย พ.ศ. .....
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัย พ.ศ. .....
3120-ไม่มีผลโหวต-
3พ.ค.65
จังหวัดอำนาจเจริญ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานแนวคิดนวัตกรรมต้นแบบความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำ สำหรับเด็กและเยาวชน 0-15 ปี ในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานแนวคิดนวัตกรรมต้นแบบความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำ สำหรับเด็กและเยาวชน 0-15 ปี ในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
5480-ไม่มีผลโหวต-
3พ.ค.65
สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการ Wifinder
สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการ Wifinder
6010-ไม่มีผลโหวต-
26เม.ย.65
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง กำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคฯ พ.ศ. 2565 และข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 เรื่อง
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง กำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคฯ พ.ศ. 2565 และข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 เรื่อง
3460-ไม่มีผลโหวต-
26เม.ย.65
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขอประชาสัมพันธ์งาน OPEN HOUSE CISTU LP ONLINE 2022 ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขอประชาสัมพันธ์งาน OPEN HOUSE CISTU LP ONLINE 2022 ครั้งที่ 3
1040-ไม่มีผลโหวต-
26เม.ย.65
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อและตราสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อและตราสหกรณ์
1370-ไม่มีผลโหวต-
21เม.ย.65
สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ “ห้องเรียนออนไลน์ที่มีระบบ LMS” ด้วยแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์
สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ “ห้องเรียนออนไลน์ที่มีระบบ LMS” ด้วยแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์
3560-ไม่มีผลโหวต-
21เม.ย.65
สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดไวรัล คลิป (Viral Clip) และภาพถ่าย ในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2565
สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดไวรัล คลิป (Viral Clip) และภาพถ่าย ในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2565
1150-ไม่มีผลโหวต-
31มี.ค.65
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประชาสัมพันธ์และเชิญชวน นักเรียน ครู อาจารย์แนะแนว เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ CRU Open House 2022
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประชาสัมพันธ์และเชิญชวน นักเรียน ครู อาจารย์แนะแนว เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ CRU Open House 2022
1630-ไม่มีผลโหวต-
31มี.ค.65
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด ตอบแบบสำรวจ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด ตอบแบบสำรวจ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
3290-ไม่มีผลโหวต-
31มี.ค.65
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
1720-ไม่มีผลโหวต-
24มี.ค.65
ชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย-จีน ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร Junior ผู้ช่วยกิจกรรมพิเศษนอกตำรา
ชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย-จีน ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร Junior ผู้ช่วยกิจกรรมพิเศษนอกตำรา
1520-ไม่มีผลโหวต-
24มี.ค.65
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืน
2900-ไม่มีผลโหวต-
17มี.ค.65
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานโครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานโครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
4350-ไม่มีผลโหวต-
17มี.ค.65
สวนสัตว์อุบลราชธานี เชิญร่วมกิจกรรม VIRTUAL RUN FOR THE ZOO วิ่งที่ไหนก็ได้
สวนสัตว์อุบลราชธานี เชิญร่วมกิจกรรม VIRTUAL RUN FOR THE ZOO วิ่งที่ไหนก็ได้
4200-ไม่มีผลโหวต-
17มี.ค.65
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2565
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2565
4150-ไม่มีผลโหวต-