casino siteleri hoลŸgeldin bonusu veren siteler bonus veren siteler 1xbet giriลŸ kaรงak iddaa diyarbakฤฑr escort
           อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
20ต.ค.64
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทาง
40-ไม่มีผลโหวต-
19ต.ค.64
ต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพลังงานทดแทน ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา และติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายบรรเพ็ญ เครือประสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั
70-ไม่มีผลโหวต-
14ต.ค.64
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 พิธีเปิดงาน KICK OFFสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ โดมอนุสรณ์ 37 ปี ศรีปทุมพิทยาคาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี จังหวัดอุบลรา
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน KICK OFFสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน ให้แก่นักเรียนช
240-ไม่มีผลโหวต-
11ต.ค.64
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.อบอจ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
280-ไม่มีผลโหวต-
28ก.ย.64
วันที่ 21 - 22 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์
วันที่ 21 - 22 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์
580-ไม่มีผลโหวต-
22ก.ย.64
วันที่ 20 กันยายน 2564 ประเมินคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 20 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นายองอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ กร
3410-ไม่มีผลโหวต-
22ก.ย.64
วันที่ 17 กันยายน 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีน
วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อจัดทำข้อเ
570-ไม่มีผลโหวต-
17ก.ย.64
วันที่ 16 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒน
วันที่ 16 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒน
630-ไม่มีผลโหวต-
17ก.ย.64
วันที่ 16 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ณ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
วันที่ 16 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ณ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
550-ไม่มีผลโหวต-
17ก.ย.64
วันที่ 16 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถาน
วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานเครือข่ายนวัต
400-ไม่มีผลโหวต-
15ก.ย.64
วันที่ 14 กันยายน 2564 เปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564" เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เครือข่ายที่ 2 โรงเรียนห้วยขะยุงวิท
วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถา
2150-ไม่มีผลโหวต-
15ก.ย.64
วันที่ 13 กันยายน 2564 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร สพม.อบอจ และแจ้งข้อมูลข่าวสารนำสู่การปฎิบัติ พร้อมกำชับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การ
วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร สพม.อบอจ และแจ้งข้อมูลข่า
370-ไม่มีผลโหวต-
14ก.ย.64
วันที่ 9 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำกับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงา
วันที่ 9 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำกับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงา
450-ไม่มีผลโหวต-
14ก.ย.64
วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ประชุมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ประจำปี 2564 และประชุมทีมบริหารสำนักงานต่อเนื่อง แจ้งข้อมูลข่าวสาร
วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยทีมบริหารสำนักงาน เข้าร่วมประชุมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ประจำปี 2564 แล
390-ไม่มีผลโหวต-
8ก.ย.64
วันที่ 7 กันยายน 2564 ตรวจเยี่ยมราชการและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมติดตามผลโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมราชการและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที
580-ไม่มีผลโหวต-
8ก.ย.64
วันที่ 7 กันยายน 2564 เปิดโครงการค่ายทักษะชีวิตเด็กไทย "ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา 2" เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายทักษะชีวิตเด็กไทย "ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา 2"
610-ไม่มีผลโหวต-
4ก.ย.64
วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย การย้ายผู้บร
วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย การย้ายผู้บร
680-ไม่มีผลโหวต-
4ก.ย.64
วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยทีมบริหารสำนักงาน เข้าร่วมประชุมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ประจำปี 2564
วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยทีมบริหารสำนักงาน เข้าร่วมประชุมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ประจำปี 2564
500-ไม่มีผลโหวต-
4ก.ย.64
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ระชุมรายการทางไกล Video Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยทีมบริหารสำนักงาน ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้
410-ไม่มีผลโหวต-
4ก.ย.64
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยทีมบริหารสำนักงาน เข้าร่วมประชุมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ประจำปี 2564
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยทีมบริหารสำนักงาน เข้าร่วมประชุมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ประจำปี 2564 แ
320-ไม่มีผลโหวต-