อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
1มิ.ย.65
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษา ณ โรงเรียนนายมวิทยาคาร และโรงเรียนนาจิกพิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
3210-ไม่มีผลโหวต-
9พ.ค.65
การประชุมติดตามผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบและการดำเนินงานของสถานีแก้หนี้ครูระดับจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบและการดำเนินงานข
3510-ไม่มีผลโหวต-
9พ.ค.65
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่ว
3580-ไม่มีผลโหวต-
26เม.ย.65
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และมอบนโยบายการจัดการศึกษา OK 5G ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนมัธยมแมด และโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และมอบนโยบายการจัดการศึกษา OK 5G ในสถานการณ์การแพร่ระบา
5090-ไม่มีผลโหวต-
26เม.ย.65
มอบนโยบายการจัดการศึกษา OK 5G ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ครูบรรจุใหม่ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำ
วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบนโยบายการจัดการศึกษา OK 5G ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2140-ไม่มีผลโหวต-
26เม.ย.65
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "WARINCHAMRAP SCHOOL FUTSAL CHAMPIONSHIP 2022" ครั้งที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาฟุตซอลโรงเรียนวารินชำราบ
วันที่ 25 เมษายน 2565 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "WARINCHAMRAP SCHOOL FUTSAL CHAMPIONSHIP 2022" ครั้ง
2860-ไม่มีผลโหวต-
18เม.ย.65
มอบนโยบายการจัดการศึกษา OK 5G ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ครูบรรจุใหม่ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำ
วันที่ 18 เมษายน 2565 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบนโยบายการจัดการศึกษา OK 5G ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1
1310-ไม่มีผลโหวต-
8เม.ย.65
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 8 เมษายน 2565 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเย
1550-ไม่มีผลโหวต-
5เม.ย.65
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
วันที่ 5 เมษายน 2565 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร
3170-ไม่มีผลโหวต-
5เม.ย.65
มอบนโยบายการจัดการศึกษา OK 5G ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ครูบรรจุใหม่ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำ
วันที่ 4 เมษายน 2565 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบนโยบายการจัดการศึกษา OK 5G ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
3750-ไม่มีผลโหวต-
5เม.ย.65
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม และมอบนโยบายการจัดการศึกษา OK 5G ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 1 เมษายน 2565 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม และมอบนโยบายการจัดการศึกษา OK 5G ในสถานการ
3230-ไม่มีผลโหวต-
31มี.ค.65
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัมนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเกียรติอ
วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นกรรมการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัมนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำน
1470-ไม่มีผลโหวต-
29มี.ค.65
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อม และมอบนโยบายการจัดการศึกษา OK 5 G ในสถาณการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อม และมอบนโยบายการจัดการศึกษา OK 5 G ในสถาณการณ์ก
1440-ไม่มีผลโหวต-
28มี.ค.65
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อม และมอบนโยบายการจัดการศึกษา OK 5G ในสถาณการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนโคกเขมราฐพิทยาคม และโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร จังหวัดอ
วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อม และมอบนโยบายการจัดการศึกษา OK 5G ในสถาณการณ์กา
2890-ไม่มีผลโหวต-
25มี.ค.65
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อม และมอบนโยบายการจัดการศึกษา OK 5 G ในสถาณการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร จัง
วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อม และมอบนโยบายการจัดการศึกษา OK 5 G ในสถาณการณ์ก
3200-ไม่มีผลโหวต-
23มี.ค.65
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อม และมอบนโยบายการจัดการศึกษา OK 5 G ในสถาณการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา โรงเรียนพังเคนพิทย
วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อม และมอบนโยบายการจัดการศึกษา OK 5 G ในสถาณการณ์ก
1440-ไม่มีผลโหวต-
22มี.ค.65
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อม และมอบนโยบายการจัดการศึกษา OK 5 G ในสถาณการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัมนา และโรงเรียนนาเยียศึกษา
วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อม และมอบนโยบายการจัดการศึกษา OK 5 G ในสถาณการณ์ก
3240-ไม่มีผลโหวต-
18มี.ค.65
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม 1 โรงแรมนาถสิริ เรสซิเด้นซ์ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน...โลกเปลี่ยน หมู่เฮาปรับ รุก ร
1240-ไม่มีผลโหวต-
15มี.ค.65
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อม และมอบนโยบายการจัดการศึกษา OK 5 G ในสถาณการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนสะพือวิทยาคาร โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร และโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาค
วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อม และมอบนโยบายการจัดการศึกษา OK 5 G ในสถาณการณ์ก
1340-ไม่มีผลโหวต-
15มี.ค.65
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของสำนักงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 08.20 น. นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศ
1380-ไม่มีผลโหวต-