หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : แบบบันทึกขอกู้สวัสดิการต่างๆ เพื่อนำเสนอ สพม.29  
เรียน :
เนื้อหา : กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยครบถ้วนนำเสนอการเงินโรงเรียนเพื่อทำการตรวจสอบเอกสารกู้และผอ.โรงเรียนแล้วจึงนำส่งที่กลุ่มการเงิน สพม.29 เพื่อดำเนินการตามขีั้นตอนต่อไป
กลุ่มงาน/ฝ่าย : การเงิน
แนบไฟล์ :
[]2015128144312.pdf]
ผู้นำส่ง : วรุท  เมื่อ : 8 ธ.ค. 2558 ip:182.93.221.199 เปิด : 4870 ครั้ง