หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา กิจกรรม สพม.29 เว็บบอร์ด
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
เป้าหมายความสำเร็จสพม.29
โครงสร้างการบริหารสำนักงาน
วัสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
เบอร์โทรศัพท์บุคลากรในสำนักงาน สพม.29
แผนที่ตั้ง สพม.29
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพม.29
อ.ก.ค.ศ. สพม.29
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพม.29
เครือข่ายการนิเทศที่ 13
ข้อมูลคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/สหวิทยาเขต
ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพม.29
แผนที่ตั้งโรงเรียน
แผนฯ งบแลกเป้า สพม.29
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภารกิจและมาตรการ
เป้าหมายความสำเร็จ
กรอบการดำเนินงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานนิติกร
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
เอกสารเผยแพร่ผลงานครู
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งครู
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งรอง ผอ.ร.ร.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่ง ผอ.ร.ร.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งศึกษานิเทศก์
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งรอง ผอ.สพท.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่ง ผอ.สพท.
แบบเสนอขอรับการประเมินฯ
แบบรายงานขอรับการประเมินฯ
ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์
หนังสือราชการตามวันที่
<< 24 เม.ย. 2014  >>
พฤ
อา
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Your IPAddress : 23.21.34.188 
Your browser : other 0
Username :
Password :
 
เว็บลิงค์
เว็บไซต์โรงเรียน 20 อันดับยอดนิยม
  อำนาจเจริญ ( 2,567,255 )
  สร้างนกทาวิทยาคม ( 2,209,137 )
  วารินชำราบ ( 2,095,523 )
  นารีนุกูล ( 1,695,123 )
  สหธาตุศึกษา ( 891,571 )
  น้ำยืนวิทยา ( 750,914 )
  ปลาค้าววิทยานุสรณ์ ( 682,685 )
  เขื่องในพิทยาคาร ( 520,106 )
  อุบลราชธานีศรีวนาลัย ( 369,474 )
  มัธยมตระการพืชผล ( 313,694 )
  ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ( 262,791 )
  อ่างศิลา ( 120,210 )
  หนองขอนวิทยา ( 72,113 )
  ศรีคูณวิทยบัลลังก์ ( 69,847 )
  ปทุมราชวงศา ( 54,130 )
  เบ็ญจะมะมหาราช ( 50,407 )
  ชีทวนวิทยาสามัคคี ( 48,848 )
  ไผ่ใหญ่ศึกษา ( 43,712 )
  เอือดใหญ่พิทยา ( 36,091 )
  พนาศึกษา ( 35,788 )
[ เว็บไซต์โรงเรียนทั้งหมด ]
  [ เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์โรงเีรียน ]
  เริ่มวันที่ 15 มี.ค.54 - 24 เม.ย.57
เว็บไซต์ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 13 ศูนย์
๑. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๓. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (-)
๔. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (-)
๕. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (-)
๖.ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (-)
๗. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (-)
๘. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (-)
๙. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (-)
๑๐. ศูนย์พัฒนาห้องสมุด (-)
๑๑. ศูนย์กิจกรรมแนะแนว (-)
๑๒. ศูนย์พัฒนาหลักสูตร (-)
๑๓. ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี (-)
 
 
 
 
 
หน้าหลัก >> กระทู้ทั้งหมด >> คุยข่าว สพม.29 ครั้งที่ 20 >> ตั้งกระทู้ใหม่
คุยข่าว สพม.29 ครั้งที่ 20
   
     
     

คุยข่าว สพม. ครั้งที่ 20

                คุยครั้งนี้ นานเกินเดือนเลยครับที่ไม่มีโอกาสนั่งสรุปข่าวหรือความเคลื่อนไหวสำคัญๆที่ผ่านมาและจะมาถึงในระยะเวลาอันใกล้นี้ ไม่ว่าการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 5/2554  การไปเห็นสิ่งดีๆจากเมืองจีน  การไปเยี่ยมโรงเรียน  การก่อตั้งอาคารสำนักงานสพม.ใหม่  การเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์สพม.29  การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย  การอบรมครูอัตราจ้าง  การอบรมพัฒนาผู้นำธรรมะ   การตอบปัญหาค้างคาใจคุณครู  การประเมินโรงเรียนในฝัน เป็นต้น

1.        ประธานเปิดงาน  ประเมินและการเยี่ยมโรงเรียน

1.1      การเปิดงาน รด. ที่เขมราฐพิทยาคม  มีรด.ของโรงเรียนในพื้นที่ 720 คน สภาพการฝึกมีความพร้อมตามstyle ทหารที่เข้มแข็ง  เป็นการฝึกวินัยนักเรียนที่ดีมากๆ  แต่ย้ำว่าวินัยนั้นต้องมีคุณธรรมเป็นกรอบ

1.2      งานประกันคุณภาพของโรงเรียนดงยางวิทยาคม ที่วางแนวทางการพัฒนาคุณภาพรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

1.3      โพธิ์ไทรพิทยาคาร มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด

1.4      นาจะหลวย  มีครูหนุ่มสาวจำนวนมาก  ดูมีชีวิตชีวา  หากวางพื้นฐานที่ดีให้เขาจะเป้นกำลังสำคัญในอนาคต

1.5      กุดข้าวปุ้นวิทยา  ยังคงจัดบรรยากาศโรงเรียนและความสะอาดได้ดีมาก  ผ่านการประเมินโรงเรียนในฝันฉลุย 

1.6      มตก. โรงเรียนอินเตอร์ผ่านการประเมินโรงเรียนในฝันได้อย่างหวุดหวิด เพราะมีความตั้งใจที่ดี

1.7      พัฒนาคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษ ที่ใช้งบพัฒนาของสพม.29 โดยศูนย์ERICนำครูแกนนำจากโรงเรียนมาพัฒนา แต่อย่างไรต้องนำทักษะนี้เข้าหาผอ.รร.ให้ได้จึงจะเกิดผล ขอชื่นชม…ผมก็จะพยายามฝึกต่อเนื่อง

1.8      เปิดงาน ICT พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ที่รีเจนท์  ที่ทีมศน.นำเอาครูสหวิทยาเขตละ 3 คน เพื่อกลับไปพัฒนาสื่อและสพม.29สนับสนุนค่าดำเนินการผลิต คณะละ 5,000 บาท..แล้วจะนำผลงานมาแสดง/ประกวดก่อนสิ้นปีงบประมาณ

1.9      อุบลราชธานีศรีวนาลัย  ต้องทึ่งในความสามารถของครูที่ประสานเอาสิ่งดีๆจากภายนอก เช่น ทุน  อุปกรณ์  กิจกรรมพัฒนา  มาสู่นักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง  น่าศึกษาทักษะนี้จริงๆ

1.10  ประชุมประธานสหวิทยาเขต  เพื่อขอหลักการในหลายเรื่องก่อนตัดสินใจดำเนินการและนำวาระเข้าสู่การประชุมผู้บริหารโรงเรียน...ต้องขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างมาก

1.11  ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2554 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องยกระดับคุณภาพการศึกษา  หารือเรื่องแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เป็นต้น

 

2.        การไปเยี่ยมสถาบันการศึกษา เมืองจีน ช่วง 19-25 มิถุนายน 2554 ตามโครงการร่วมมือสพฐ.กับHANBAN ของจีน สอนภาษาจีนให้กับไทย ผมมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของคณะที่ไปได้พบเห็นสิ่งดีๆ  สิ่งที่ยิ่งใหญ่  ค่อนข้างมาก เช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูง 360กม./ชม.  ความเป็นนักจดบันทึกของจีน  สิ่งก่อสร้างที่แข็งแกร่ง  ผู้คนที่มากมาย  เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาแบบต่อยอด  อาหารการกินที่หลากหลาย(รสชาดจืด)  การจัดการศึกษาที่มุ่งมั่นมีเป้าหมายชัดเจน....ครับ  และการไปครั้งนี้ผมได้ทดลองi-phoneในการสื่อสาร ใช้ Face time (โทรแบบเห็นหน้า) facebook  และ e-mail เสียค่าใช้จ่ายวันละ299 บาท...เชื่อว่า หลายท่านได้มีโอกาสสัมผัส

3.        การดำเนินการสอบคัดเลือก กลุ่ม 3 ปีขึ้นไป เป็นครูผู้ช่วย  9-10 กค.2554 ที่ผ่านมา มี 24 ตำแหน่ง สอบได้ 22 ตำแหน่ง เหลือดนตรีศึกษาและคณิต  ที่ต้องรายงานสพฐ.เพื่อขอดำเนินการจัดสอบใหม่...แต่ต้องขอขอบคุณท่านผอ.โรงเรียน  คณะครู และบุคลากรสพม. ที่ให้ร่วมกันคนละไม้คนละมือจนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี....ขอคุณท่านมากๆ

4.        ฝากแผ่น CD วีดีทัศน์ 13 นาทีสรุปงานของสพม.29 ผ่านประธานสหวิทยาเขตๆละ3 แผ่นเพื่อขอให้นำเปิดให้ครูได้ดูในโอกาสต่างๆ  เพื่อให้ทราบความตั้งใจดำเนินงานของบุคลากร สพม.29…รบกวนติดตาม

5.        ตอบปัญหาค้างคาใจครู  เชื่อว่าพอเรามีฐานข้อมูลแล้ว ต่อไปคงจะไม่มีปัญหา

5.1     เงินเดือนของครู 5% ส่วนใหญ่คงได้รับทั้งหมดแล้ว

5.2     เงินเดือนพนักงานราชการ  สพม.ขอไปสพฐ. จนท.สอบถาม สพฐ.แล้ว เงินจะมาสัปดาห์หน้า

5.3     เงินเดือนลูกจ้าง  ธุรการ  ส่วนใหญ่ได้รับแล้ว  คงมีส่วนหนึ่ง หากติดขัดให้อีเมล์แจ้งถึงผมโดยตรง

5.4     การบรรจุครูที่สอบแข่งขันขึ้นบัญชี  ได้เรียกรอบสองแล้วจำนวน 47 อัตรา รายงาน 25 กค 54 อาจจะมีเรียกรอบสาม อีกประมาณ 3-5 อัตราในเร็วๆนี้  อย่าเร่งมากมันจะผิด  รับรองไม่มีนอกมีในแน่นอน

5.5     วิทย ฐานะ คุณสุรางค์และผอ.สุทธิพร  กำลังลุยอยู่ก็จำกัดพอควรนะครับ  หากตัวไหนไม่กระจ่างขอเถอะครับ sms เข้าหาผม  หากใครดุก็บอก...ไม่ต้องกลัวครับ

5.6      เรียกบรรจุรองผอ.จากบัญชีเขตเดิมคาดว่าจะเป็นต้นเดือนส.ค. 2554

5.7     สพม.29 ตั้งจริงๆเป็นสำนักงาน(มีงาน 7 กลุ่ม) เริ่มทำงาน ปลายส.ค. 2553 (ตอนเริ่มแรกๆมีผมกับจนท. 5 คนทำงานสำนักงาน) กว่าจะมีจนท.มาครบก็สิ้นปี 2553  จนท.ที่มาคนละทิศคนละทาง  มีไม่เพียงพอกับงานที่มีมาก  ส่วนใหญ่ไม่ตรงงานที่รับผิดชอบปัจจุบันไม่ทราบงานทั้งระบบ   ข้อมูลก็กระจัดกระจาย 6 เขต  บุคลากรสำคัญก็สำคัญสำหรับสพฐ.ด้วย  ผอ.สพม.ตัวจริง(ก็ทำท่าจะมา)ก็ยังไม่มา  อาคารก็ไม่พร้อม.......เอาเถอยอมรับว่าแก้ตัว  หากเรามีฐานข้อมูลและประสบการณ์ของจนท.มากขึ้น  แน่นอนจะท้าทายคุณภาพกับท่านได้แน่นอน

6.        งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ต้องเรียนพี่น้องชาวมัธยมที่รักทุกท่าน  เรามีความจำเป็นมากเพราะอาคารที่อยู่ปัจจุบันรับน้ำหนักที่มากขึ้นไม่ได้  เรามีระบบคอมฯเข้ามาใหม่มูลค่าเกือบ 1 ล้านบาทหาที่ลงไม่ได้  เรามีงบซ่อมแซมแต่ซ่อมไม่ได้  เรามีส่วนหนึ่งที่ได้รับบริจาคแล้ว...ผมได้หารือที่ปรึกษา  ประธานสหวิทยาเขต  ผอ.รร.  ตัดสินใจเดินหน้าก่อสร้างอาคารสำนักงาน(หากมีงบอาคารมาก็จะปรับเป็นห้องประชุมครู) มูลค่าประมาณ 1,500,000 บาท  โดยจะลงเสาเอกเช้า 22 กค 2554 …บุคลากรสพม.29 ได้ลงขันกันเป็นเสาบ้าง ดินบ้าง คาดว่าได้เงิน 50,000 บาท(ช่วยตัวเองก่อนจะขอคนอื่นช่วย)... ผู้บริหารที่จะช่วยกันประมาณ 7-8  แสนบาท…อบต.ก็จะช่วยถนนบางส่วน...คงจะแจ้งขอให้ร่วมเป็นเจ้าของจากคุณครูทุกท่านในโอกาสต่อไป

7.        การส่งคำร้องขอย้ายของครูและผอ.รร. ในวันที่ 1-15 ส.ค. 2554 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมที่จะต้องแนบเอกสารให้ประกอบการพิจารณาด้วยนะครับ

8.        การเปิด webboard  รวมทั้งสำรวจความพึงพอใจในการบริการ ของสพม.29  มุ่งให้ครูได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆลงไป  เพื่อให้คนที่พบเห็นศรัทธาในอาชีพ/วิชาชีพProfessional ของครู …ซึ่งหลายเขตไม่กล้าเปิดครับ...ช่วยกันสร้างสรรค์ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ และที่อยากบอกมากๆเรายังเป็นสำนักงานที่ตั้งใหม่  บุคลากรยังไม่มีประสบการณ์และฐานข้อมูลที่ดีพอ  บางครั้งเขาก็หงุดหงิดบ้าง(รับหน้าและรับปัญหาทั้งวัน)  เอาครูมาช่วยมันไม่ง่ายอย่างที่คิดต้องมาศึกษางานและมันก็เชื่อมกับประสบการณ์ของผู้รับผิดชอบด้วย  เร่งไปก็สูญเปล่าอย่าให้น้ำหนักคนที่ไม่เคยทำงานนี้แต่ชอบพูดมากนัก  ไม่มีคนมารอตอบคนที่เขียนข้อความเข้ามามากมายอย่างนี้(อย่าบอกนะว่าเปิดทำไม)  ... คนส่วนใหญ่ในสพม.29 ไม่ได้มีใครอยู่อย่างสุขสบายพยายามทำงานให้ดีขึ้น....คุณภาพหรือผลการศึกษาของพวกเราต่ำอยู่แล้วนี่  เอามาพูดประกอบกันดีไหม

9.        งานพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของสหวิทยาเขต  สหวิทยาเขตและผอ.รร.เห็นชอบให้จัดขึ้น 7 จุดในช่วงปลายก.ค. 2554 – ส.ค. 2554 งานนี้เน้นนโยบายสนับสนุนคุณภาพการศึกษา(ผอ.สพม. ประธานเขต ประธาน อกคศ)  ชี้แจงและตอบปัญหาค้างคาใจของครู   รวมทั้งการสร้างมาตรฐานของสถานศึกษาทุกแห่ง  งานนี้สพม.29 สนับสนุนสหวิทยาเขตละ 5,000 บาท…ตอบครั้งเดียวตรงกัน

10.     การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด และการตรวจสอบภายในสถานศึกษา …เน้นกัลยาณมิตร  ตอนนี้กำลังเร่งกก.ได้สรุปรายงานผลการตรวจให้สพม.29 เพื่อสะท้อนการพัฒนาให้โรงเรียนปรับปรุง...คุณภาพจะเกิดขึ้นหากเราสามารถสะท้อนภาพการจัดการศึกษาทัน การณ์

11.     การประชุมผู้บริหารประจำเดือน ครั้งที่ 6/2554 เมื่อ 7 กรกฏาคม 2554  ที่โรงเรียนเบ็ญฯ ประชุมจาก 13.30-17.20 น. ได้เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะข้อหารือการสร้างสำนักงาน  การยกระดับคุณภาพสัญจร(พร้อมมอบเกียรติบัตร) 

12.     การพัฒนาการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นอกจากงานปกติ ในเดือนที่ผ่านมา

12.1  การปรับปรุงบรรยากาศของสำนักงาน ที่ได้รับการสนับสนุนต้นไม้จากผอ.รร./รองผอ.รร.หลายแห่ง

12.2  การติดกล้องวงจรปิดในเขตเพื่อกันของหายและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

12.3 เริ่มโครงการ 5 ส.ของสำนักงาน

12.4 เปลี่ยน Domain name เป็น www.seconary29.go.th สอดคล้องกับชื่อเขต

12.5 พัฒนาบุคลากร ครูผู้ช่วย 104 คน ที่วิจิตราพิทยา  ลูกจ้าง 100 คน ที่ลือคำหาญฯ  พัฒนาคุณธรรม 80 คน ที่วัดภูสูง  พัฒนาบุคลากรICTผลิตสื่อ 30 คน

12.6 มีการตรวจสอบภายใน(สนับสนุนการเงินฯ) และการประเมินคุณภาพภายในของรร.

12.7 สามารถรองรับและประสานงานของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กีฬา  เทียนพรรษา ยาเสพติด  ให้บุคลากรไปทำงานช่วยส่วนกลาง  ฯลฯ

12.8 ส่งบุคลากรสพม.29 เข้าอบรม/ประชุมในรายการต่างๆ เช่น อบรมผอ.กลุ่ม  อบรมอัตรากำลัง 

12.9 พัฒนาระบบe-filing ที่จะเข้าระบบอย่างสมบูรณ์แบบในสัปดาห์หน้า  จากนั้นจะขยายผลสู่โรงเรียนทุกแห่งภายในเดือนสิงหาคม 2554

13.     ภารกิจประชุมของผม.  19 กค. ไปประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาที่กทม.    22 กค. ยกเสาเอกอาคารสพม.29 /ประชุมอกคศ. /ร่วมงานเลี้ยงส่งครู   25-29 กค. เป็นคณะทำงานจัดทำหลักสูตรอบรมที่กทม.   5 สค. ประชุมผอ.รร.ครั้งที่ 7/2554 (สถานที่ยังไม่กำหนด)

 

สรุปได้ว่า  สพม.29 ได้พยายามใช้ความรู้ ความสามารถ บริหารจัดการการศึกษาและองค์การ ในการสนับสนุนการทำงานของโรงเรียน  ของครู  เพื่อให้ครูสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  หากมีอะไรให้ sms หรืออีเมล์ถึงผมนะครับ

 

วีระพงษ์   ไตรศิวะกุล 

รองผอ.สพม.29 รักษาราชการแทน  ผอ.สพม.29โดย : วีระพงษ์ email : werpong_t@hotmail.com Tel : 0819770994 วันที่ : 16 ก.ค.54 [00:24:29] จำนวนอ่าน : 2297 IP : 125.26.130.97


หมายเหตุ : เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถตรวจสอบผู้แสดงความคิดเห็นได้ทางทีมพัฒนาจึงได้มีการนำเอา Social
Plugins อย่าง Facebook เข้ามาช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของระบบเว็บบอร์ด ดังนั้นท่านที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นั้นท่านจะต้องทำการ login
ผ่าน Facebook ก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ครับ !!

 
 

 
Copyright @2009 - 2012 http://www.secondary29.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29( อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ )
ที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) บ้านกุดลาด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4542-2186, Fax : 0-4542-2185 Email : secondary29@obec.go.th
ติดต่อผู้พัฒนาเว็บไซต์ : secondary29@gmail.com